HomeDuurzaamOmgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Bouwprojecten, zeker in een stedelijke omgeving, zorgen in de regel voor overlast. Het succes van een project wordt mede bepaald door de betrokkenheid van omwonenden en andere stakeholders. Daarom speelt omgevingsmanagement bij onze projecten een belangrijke rol.

BB

Vijf stappen

Omgevingsmanagement draait om de volgende vijf stappen:

 • Inventariseren
   Op basis van een gedegen stakeholdersanalyse bekijken wij wie er bij een project betrokken zijn en wat hun belangen zijn.
 • Maatregelen nemen
   We nemen concrete actie om overlast te beperken. Dit kan bijvoorbeeld door onze bouwmethode of werktijden aan te passen.
 • Meten
   We meten of datgene wat we met elkaar hebben afgesproken ook daadwerkerlijk wordt nagekomen.
 • Adequaat reageren
   We zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt waar mensen met vragen en/of klachten terecht kunnen. Zo nodig passen we onze methodes aan.
 • Evalueren
   We vragen regelmatig in hoeverre men tevreden is over onze werkwijze.

 

Logo van stichting Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Wij zijn mede-initiatiefnemer van stichting Bewuste Bouwers. Deze stichting beoordeelt onafhankelijk bouwplaatsen op de volgende criteria: bewust, veilig, verzorgd, milieubewust en sociaal. Stuk voor stuk kernwaarden die wij belangrijk vinden.

+