icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 14 april 2012

Bewonersinfodag Noordwaard

De bewonersdag die op 14 april is gehouden in het toekomstig doorstroomgebied de Noordwaard is goed bezocht. De bewoners van het gebied waren uitgenodigd voor het ochtendprogramma, waarbij gespeeched werd door Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, Teus van Oord, lid van de Raad van Bestuur van de Combinatie Noordwaard en Dick Prosman, wethouder van de gemeente Werkendam.

De bewonersdag is georganiseerd om de bewoners en overige belangstellenden 'mee te nemen' het gebied in, om hen uitleg te geven over de werkzaamheden en hen de gelegenheid te geven vragen te stellen. De Noordwaard is met 4.450 hectare één van de grootste projecten van het hoogwaterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat.

Bewondering, trots en blijheid

Jan Hendrik Dronkers sprak in zijn speech onder meer zijn bewondering uit voor de mensen die in dit gebied wonen en werken. Hoe bijzonder het project ook is, het heeft een enorme impact en nu de uitvoeringsfase gestart is gaan de inwoners een lastige tijd tegemoet. De komende jaren leeft men op een bouwlocatie en ondervindt men daar hinder van. Terwijl dit alles voornamelijk gedaan wordt voor de inwoners van Gorinchem. Teus van Oord vertelde in zijn toespraak blij en trots te zijn dit grootste project in het programma Ruimte voor de Rivier te mogen uitvoeren. Hinder is weliswaar niet te voorkomen, maar er wordt alles aan gedaan om het zoveel als mogelijk te beperken en de Combinatie Noordwaard is altijd aanspreekbaar. Dick Prosman gaf in zijn speech tenslotte aan blij te zijn dat het werk nu eindelijk gestart is. En hoewel men schrikt van de kaalslag ten gevolge van het kappen van bomen en slopen van panden, komt er straks een prachtige en mooie ontpolderde Noordwaard terug, met een uniek landschap. Een prachtige omgeving om in te wonen of een agrarisch bedrijf te exploiteren.

Symbolische starthandeling

Na de speeches vond de symbolische starthandeling plaats door bewoner de heer De Kraker, Bart Pröpper, lid van de Raad van Bestuur van de Combinatie Noordwaard, Jan Hendrik Dronkers en Dick Prosman. Bij deze symbolische starthandeling werd een dumper met grond geladen, de grond gestort met een kraan, door een bulldozer verwerkt en gladgestreken en vervolgens platgewalst.

Rondrit door het gebied

Na de lunch stapten een groot gedeelte van de bewoners in de bussen om een rondrit door het gebied te maken. Op diverse locaties in de Noordwaard werden werkzaamheden getoond en uitleg gegeven. Na terugkomst gaven diverse bewoners aan dat ze de rondrit en de uitleg informatief vonden. En daar deden we het voor!

's Middags konden ook alle overig geïnteresseerden met bussen het gebied in. In totaal is de bewoners- en informatiedag door zo'n 800 mensen bezocht. We mogen dus spreken van een succesvolle dag. En zoals Jan Hendrik Dronkers 's morgens aangaf; de Combinatie gaat dit ieder jaar organiseren.

De Noordwaard is op dezelfde dag ook in de uitzending van de NOS   geweest.