icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 29 juni 2020

Bij Van Hattum en Blankevoort gaan veiligheid en digitalisatie hand in hand

Bij Van Hattum en Blankevoort gaan veiligheid en digitalisatie hand in hand. Zo wordt er tegenwoordig ‘digitaal voorgebouwd’ en gebruik gemaakt van een ‘live’ WAVE-dashboard. Dat zorgt ervoor dat veiligheid is nu beter meetbaar én bespreekbaar is.

Grote stappen op het gebied van digitalisatie

De afgelopen jaren zijn er door Van Hattum en Blankevoort grote stappen gezet door met 4D-simulatie te werken: met behulp van software (Synchro Pro) wordt een 3D ontwerp gekoppeld aan de planning. Hierdoor is het mogelijk om onze projecten ‘digitaal voor te bouwen'. Dat is nu vast onderdeel van de gehele voorbereiding en heeft grote voordelen voor de veiligheid.

De 4D-simulatie wordt voor aanvang van iedere projectfase doorgenomen met het projectteam inclusief de bouwplaatsmedewerkers. Gewoon op het scherm op kantoor of in de speciale BIM Container. Hierdoor ontstaat veel meer inzicht en beleving. Je ziet een bouwwerk stap-voor-stap ontstaan, inclusief tijdelijke situaties en materieelinzet. De 4D-simulatie geeft goed inzicht en is een directe link naar de praktijksituatie. De discussies over integrale veiligheidsthema’s zijn daardoor veel scherper, waardoor vragen als; 'Kunnen we daar wel veilig oversteken? Is daar wel genoeg ruimte voor die stelling? Hebben we hier geen raakvlakken met naastgelegen activiteiten?' veel eerder gesteld en beantwoord worden.

WAVE-dashboard geeft 'live' inzicht

Een andere mooie ontwikkeling in de digitalisatie is het WAVE-dashboard. Alle WAVE-meldingen en inspecties worden sinds kort automatisch verwerkt, geanalyseerd en getoond in een ‘live’ en voor Van Hattum en Blankevoort specifiek dashboard. Per project, per business unit en op bedrijfsniveau. We gebruiken het dashboard in de Daily Stands, projectteam overleggen, bij werkplekinspecties
en in voortgangsrapportages naar opdrachtgevers. Door het direct inzichtelijk hebben van alle data kan het gesprek binnen projecten gevoerd worden op de feiten. Wat speelt er specifiek op dit werk? Wat gaat er goed en wat moet er beter. Het WAVE-dashboard geeft ons de mogelijkheid om concreet en direct te sturen op onze veiligheidsprestaties.

 

Aantal WAVE-meldingen neemt toe

Door de grote betrokkenheid van medewerkers neemt ook het aantal WAVE-meldingen, en dan met name de positieve meldingen en veiligheidspluimen, toe. Recentelijk hebben drie van onze collega’s een 'VeiligWerk Pluim' van VolkerWessels gekregen voor het bespreekbaar maken van een onveilige situatie op ons project 'Onderbouw nieuwe universiteitsbibliotheek UvA'. Het is een mooi compliment dat we kritisch en open zijn naar elkaar, en dat dit ook gezien wordt vanuit het concern.

Veiligheidskrant VolkerWessels