icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 08 maart 2023

Bouwteam Doorstroomverbetering Halfweg gegund aan Van Hattum en Blankevoort

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 14 februari het bouwteam Doorstroomverbetering Halfweg definitief gegund aan Van Hattum en Blankevoort. Door tweemaal de maximale score op onze EMVI documenten; Visie op samenwerking in bouwteam en Risicobeheersing te behalen, kwam onze aanbieding als beste uit de bus.

Vervanging en renovatie monumentaal sluizencomplex

In Halfweg moet een grotere waterdoorvoer worden gemaakt ter plaatse van de drie sluisjes ter hoogte van de Oude Haarlemmerstraatweg tussen het NS station en de Dubbele Buurt.
De huidige sluisjes van Halfweg zijn gebouwd in 16e eeuw (Westsluis is gebouwd in 1558, Middelsluis 1583 en Oostsluis 1566). Na de bouw van boezemgemaal Halfweg is de functie van het stoomgemaal Halfweg vervallen en hebben de sluisjes Halfweg geen waterstaatkundige functie meer. Het sluizencomplex heeft een monumentale status, waardoor sloop niet wenselijk is.

De huidige sluisopeningen zijn een knelpunt in de wateraanvoer naar het boezemgemaal Halfweg: het hydraulische verval over de sluisjes bedraagt ca. 6 cm. in de huidige situatie, in plaats van de gewenste orde grootte van ca. 1 cm. De verbreding van het doorstroomprofiel is, samen met de werkzaamheden voor renovatie van de sluizen, onderdeel van het project. 

2.png

Waarborgen efficiënte boezemwaterafvoer

Het doel van de opdracht is het verbeteren van de doorstroming ter hoogte van het sluizencomplex Halfweg, zodanig dat een efficiënte boezemwaterafvoer gewaarborgd blijft. De fysieke projectomgeving van de doorstroomverbetering Halfweg is lastig bereikbaar en de sluizen hebben een monumentale status. Om de realisatie van een extra doorstroomopening in combinatie met de restauratiewerkzaamheden van de bestaande sluizen binnen het project Doorstroomverbetering Halfweg kosteneffectief en kwalitatief hoogwaardig te realiseren, heeft Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) Van Hattum en Blankevoort betrokken in de ontwerpfase middels het aangaan van de bouwteamovereenkomst. Het ontwerp wordt in deze fase nader uitgewerkt door Witteveen+Bos, de rol van Van Hattum en Blankevoort in deze fase is adviseur op het gebied van uitvoeringsexpertise en kostendeskundigheid.
​​​​​​​
Het op te leveren product aan het eind van de bouwteamfase is een RAW-bestek met een recht op exclusieve onderhandelingen over de uitvoering op basis van een realisatieovereenkomst onder UAV2012.  

Ondertekenen contract

Medio februari werd de overeenkomst getekend door Simone Boogaard, directeur Water Hoogheemraadschap van Rijnland en Sander Lodder, vestigingsdirecteur Van Hattum en Blankevoort Noord. Dit werd gevierd met een heerlijke taart waarop een visualisatie van de nieuwe situatie niet mocht ontbreken.