HomeOver onsNieuws CO2-reductie op schema

CO2-reductie op schema

Actueel | Duurzaamheid

Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van VolkerWessels, verlaagt haar CO2-uitstoot.  Toch zijn we nog niet tevreden.
CO2 prestatieladder

Ongewijzigde prognose

Ten opzichte van dezelfde periode in 2009 nam de CO2-uitstoot in de eerste helft van 2010 af, maar de cijfers laten ook zien deze in het tweede kwartaal 2010 toenam ten opzichte van eerste kwartaal, hoofdzakelijk als gevolg van toegenomen productie-activiteiten bij dochterbedrijf Volker Staal en Funderingen.

Een groot aantal geplande acties om de CO2-uitstoot te verminderen is inmiddels gestart, waaronder de energiebesparende maatregelen in ons vernieuwde kantoor. Deze maatregelen moeten zichtbaar worden in de resultaten van het 3e kwartaal. De prognose (800 ton reductie per 1 januari 2014) blijft ongewijzigd.

+