icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 09 maart 2010

CO2 reductiedoelstellingen definitief vastgesteld

In ons eerste CO2-bericht publiceerden we onze CO2- uitstoot tot en met het derde kwartaal van 2009 en gaven we aan welke reductiedoelstellingen we nastreven.

Inventarisatie

Recent rondden we de complete inventarisatie over 2009 af en lieten deze verifieren door Energie Consult Holland BV. Die gaf hiervoor onderstaande verklaring af.

Doelstellingen en intiatieven

De nulmeting is gebaseerd op onze CO2-uitstoot in 2009. Onze doelstellingen staan nu definitief vast en de benodigde acties zijn inmiddels opgestart. Een contract voor groene stroom is ingevoerd. Verder zijn de contacten uitgebreid en stappen gezet voor de initiatieven die we nemen om samen met de betrokken partijen in onze sector aan CO2-reductie te werken.

We verwachten nog niet dat dit gevolgen heeft voor ons energieverbruik in het 1e kwartaal van 2010. De CO2-uitstoot is daardoor vergelijkbaar met die van het nuljaar 2009. Verbetering verwachten we in de loop van 2010.

 

Op de CO2-agenda staan de aankomende activiteiten.

Hans  Berkien
Hans Berkien
BPM
T 0348-435155
Contact Hans Berkien