icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 07 maart 2023

Contract WarmtelinQ ondertekend; warmte voor een duurzame toekomst

Gasunie en Visser & Smit Hanab Pipelines & Industry tekenen voor aanleg pompstations WarmteLinQ. Van Hattum en Blankevoort is betrokken bij de tender en realisatie, en is hierin verantwoordelijk voor de civiel bouwkundige scope.

Multidisciplinaire realisatie van de stations

Op donderdag 2 maart is door Gasunie, Visser & Smit Hanab Pipelines & Industry en de overige partijen het contract voor de aanleg van de pompstations voor WarmtelinQ ondertekend.

WarmtelinQ is een duurzaamheidsproject. Het hergebruik van restwarmte dringt CO2-uitstoot en aardgasverbruik terug. Gasunie is sinds september 2019 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de duurzame, regionale ondergrondse hoofdtransportleiding. De verbinding loopt van de Rotterdamse haven via Vlaardingen naar Den Haag. Het doel is om Zuid-Hollandse huizen en bedrijven tegen 2027 te verwarmen met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Een duurzame warmtevoorziening dus. Om het water goed te laten doorstromen, zijn warmtestations nodig die het warme water vervoeren naar de aangesloten woningen en bedrijven. De aanleg van de warmteleidingen is al in volle gang en nu worden ook de benodigde pompstations gerealiseerd.

Met deze pompstations wordt het warme water naar de aangesloten woningen en bedrijven getransporteerd. Wij trots op onze selectie als leverancier voor de multidisciplinaire realisatie van de 11 stations en kijken uit naar de duurzame samenwerking met WarmtelinQ.

Oog voor veiligheid, duurzaamheid en de omgeving

De tenderstukken voor de aanbesteding van WarmtelinQ zijn door een geïntegreerd team van zusterbedrijf Van Hattum en Blankevoort - voor de civiel bouwkundige scope - en STORK opgesteld en ook de realisatie voeren wij gezamenlijk uit. Tijdens de intensieve tenderperiode was er veel aandacht voor onze aanpak met name op gebied van Veiligheid, Duurzaamheid en omgevingsmanagement, want de werkzaamheden lopen door een drukke regio met veel flora en fauna. Veiligheid komt bij ons op de eerste plaats, voor onze mensen en natuurlijk ook voor iedereen die te maken heeft met onze werkzaamheden. We volgen de leidraad van het VolkerWessels WAVE (Wees Alert Veiligheid Eerst) programma over veilige maatregels en maken werk van Brain Based Safety om te zorgen voor bewust veilig gedrag.

Bouwteam

Het pompwerk vindt plaats met pompstations. Equans West-Nederland en Visser & Smit Hanab Pipelines zijn verantwoordelijk voor de bouw. Samen met Visser & Smit Hanab Pipelines vormt Van Hattum en Blankevoort een bouwteam met Stork. Gezamenlijk zorgen we voor zowel de levering als installatie van de pompstations.

1678178153302.jfif

Contract getekend

Het contract is getekend door:

  • Stanley Maas, CEO Visser&Smit Hanab
  • Tako Keja, projectdirecteur WarmtelinQ
  • Guus de Vries, Directeur V&SH Pipelines & Industry
  • Rob Beukeboom, manager inkoop Gasunie
  • Bram Fransen, Algemeen directeur Equans West-Nederland
  • Henk-Jan Slager, Directeur van Dura Vermeer Haven & Industrie

    (Op de foto van links naar rechts)

VolkerWessels Vakschool

Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de VolkerWessels Vakschool, hier worden collega’s opgeleid tot vakmensen in o.a. de warmtemarkt. Dit is hard nodig om de ambities in de energietransitie samen met onze klanten te verwezenlijken. Na de contractondertekening van 2 maart starten hier zogenaamde mini-competities om tot een werkverdeling te komen.