icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 24 oktober 2022

Renovatie draaibare brug Montfoort in volle gang

De draaibrug in Montfoort, onderdeel van project Kooymont, ondergaat een grondige renovatie. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren vinden deze tussen de vaarseizoenen plaats. Er is bewust gekozen om het draaibare deel van de brug en de aanbrug te renoveren en conserveren in plaats van te vernieuwen. Een duurzame keuze omdat dit enorm scheelt in de hoeveelheid benodigde materialen.

Duurzame oplossingen

Om een veilige doorstroming voor fietsers, voetgangers en nood- en hulpdiensten te kunnen garanderen, is er direct na het vaarseizoen een tijdelijke hulpbrug geplaatst. Voor de draaibrug is gekozen voor duurzame oplossingen. Het draaibare deel en het brugwachtershuisje zijn afgelopen weekend uitgehesen. Aankomende periode wordt het draaibare deel gerenoveerd en opnieuw geconserveerd onder conditionerende omstandigheden. Het huidige geleidewerk, bestaand metselwerk en beschoeiing van de kademuren wordt gerenoveerd. Daarnaast wordt het brugwachtershuisje verwijderd en aan een lokale stichting geschonken die van plan is om in overleg met de gemeente Montfoort het huisje op een andere locatie opnieuw op te bouwen. 

Gelijktijdig wordt het bewegingswerk van de brug vernieuwd, met de daarbij behorende civiele aanpassingen aan de draaipijlers. Er wordt een nieuwe afscheidingsmuur met paalfundering en een compleet nieuwe brug technische installatie gerealiseerd. Het gerenoveerde draaibare deel en de aanbrug worden vervolgens weer in gehesen waarna de oplevering van de nieuwe brug kan worden voorbereid.

Samen vanuit kracht ondernemen

Met behulp van BIM360 is een coördinatiemodel opgebouwd waarmee wordt gewerkt vanaf het allereerste begin van het project. In het coördinatiemodel komen de modellen van verschillende disciplines bij elkaar. Naast Combinatie Kooymont (Van Hattum en Blankevoort, Vialis en VES) werken er nog meer VolkerWessels werkmaatschappijen aan dit project. Als onderaannemers van Van Hattum en Blankevoort zijn dit: KWS, Smits Neuchatel, Holland Scherm en Visser & Smit Hanab. Aveco de Bondt is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement.

Om een aantal redenen is de renovatie van de draaibrug in Montfoort een uniek project. Project Kooymont, waarvan de draaibrug in Montfoort onderdeel uitmaakt, is een DOEN project. DOEN gaat voor maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk door in bouwprojecten beter met elkaar samen te werken. Inmiddels is DOEN onderdeel van de transitieaanpak  ‘Op weg naar een vitale Infrasector’. Hierin werken de markt en Rijkswaterstaat samen aan een financieel gezonde sector waar projecten voorspelbaar verlopen en waar ruimte is voor innoveren en leren.

We zijn trots dat we ons mogen inzetten voor dit DOEN project.
Ook de diversiteit van de werkzaamheden en met name de korte doorlooptijd maakt dit een uniek project. Met veel enthousiasme werken we de komende maanden aan dit veelzijdige project in Montfoort.