icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 11 maart 2015

Duurzaamheid steeds tastbaarder bij Van Hattum en Blankevoort

Van Hattum en Blankevoort timmert al langer aan de weg als het gaat om duurzaamheid. Zo letten we op onze Co2-uitstoot en werken we aan diverse duurzame innovaties. Ook zorgen we ervoor dat restmateriaal een tweede leven krijgt. Het resultaat daarvan wordt nu ook steeds tastbaarder op ons hoofdkantoor in Woerden.

Room 2025
De vergaderzaal Room 2025 in Woerden

Room 2025

Zo is een van onze vergaderzalen (Room 2025) vrijwel volledig gemaakt van restmateriaal van onze bouwprojecten. De vergaderzaal is al een tijdje in gebruik, maar sinds kort helemaal voltooid met de komst van een vergadertafel van bekistingshout met daarin ons bedrijfslogo verwerkt.

VandeBOUWPLAATS

In ons bedrijfsrestaurant staan prototypes van nieuwe producten die afkomstig zijn van het project vandeBOUWPLAATS. Gebruikte bouwmaterialen die na de bouw van civiele constructies normaal gesproken in de afvalcontainer zouden belanden, vinden wij nog steeds waardevolle grondstoffen. Het zijn ten slotte restanten van hoogwaardige, kwalitatieve materialen die gebruikt worden in constructies waarvan we 100 jaar levensduur garanderen. In samenwerking met bureau Level 5 zorgen we ervoor dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun ongekende talenten (her)ontdekken en laten we ze daarin werkervaring opdoen door van onze grondstoffen nieuwe producten te maken. Het einddoel is om zoveel mogelijk mensen weer terug in het arbeidsproces aan het werk te hebben. We geven op deze manier ook invulling aan Return On Social Investment. De onmisbare schakel in deze samenwerking zijn de ontwerpers, die met hun creatieve geest van civieltechnische grondstoffen compleet nieuwe producten kunnen bedenken.


Het restmateriaal krijgt zodoende een tweede leven als bureaumeubel, wijnrek, plantenbak of vergadertafel. Deze protoypes worden doorontwikkeld en uiteindelijk daadwerkelijk in productie genomen en verkocht aan het publiek. Uit het feit dat zelfs onze directie nu al een dergelijke vergadertafel op de kamer heeft staan, blijkt dat dit bijzondere project ook op het hoogste niveau wordt omarmd.

Duurzaamheid in zes thema’s

Zes thema’s vormen de basis voor het duurzaamheidsbeleid bij Van Hattum en Blankevoort. Hieruit blijkt ook dat duurzaamheid veel breder is dan alleen maar milieu. Feitelijk raakt duurzaamheid  alle facetten van onze bedrijfsvoering.
Medewerkers:  We investeren in persoonlijke ontwikkeling, zorgen voor de juiste mentaliteit en een sociaal veilige en gezonde werkomgeving.
Opdrachtgevers: We werken vanuit de stakeholderfocus,  zijn open en transparant in ons handelen.
Bouwplaats: We zorgen voor een zelfvoorzienende  bouwplaats, waar geen bouwafval het beleid is en hergebruik van  restanten bouwmaterialen de standaard is.
Innovatie: Elk initiatief telt: we investeren in innovaties die bijdragen aan een duurzame bouw.
Materiaal: We optimaliseren het materiaalgebruik naar Cradle to Cradle en nemen een leidende positie in binnen de ketensamenwerking.
Organisatie: We hebben duurzaamheid goed verankerd in onze organisatie en in onze processen.

Meer informatie

Meer weten over het duurzaamheidsbeleid van Van Hattum en Blankevoort of over het project VandeBOUWPLAATS? Neem dan contact op met Esther van Eijk, telefoon +31 6502 25416, e-mail evaneijk@vhbinfra.nl. Zij vertelt er graag meer over.