icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 19 november 2018

Duurzame primeur Rotterdamsebaan

Bij de bouw van de Rotterdamsebaan in Den Haag worden vele maatregelen ingezet om het werk zo duurzaam mogelijk uit te voeren. De meest in het oog springende is een elektrisch aangedreven segmentenwagen, die in de wandelgangen van het project de ‘tunnelTesla’ wordt genoemd. De Rotterdamsebaan is het eerste boortunnelproject ter wereld waar deze wagen wordt gebruikt. Door de elektrische aandrijving zijn er geen uitlaatgassen meer in de tunnelbuis die geboord wordt. En dat is goed nieuws voor de mensen die op de boormachine aan het werk zijn. Hierdoor is bovendien minder ventilatie nodig op de boormachine en dat bespaart flink wat energie.

TunnelTesla Fotograaf Frank Jansen
Fotograaf: Frank Jansen

TunnelTesla draagt bij aan hoge boorsnelheid

Het gebruik van elektrische voertuigen voor de aanvoer van materiaal naar de tunnelboormachine is nieuw. De ontwikkeling en het testen van de elektrische segmentenwagen leidde het afgelopen jaar tot aanpassingen en verbeteringen aan het voertuig. Het was de bedoeling de wagen gelijk bij de start van het boren van de Victory Boogie Woogietunnel in januari 2018 in te zetten. Bij het testen bleek echter dat er meer tijd nodig was voordat de wagen daadwerkelijk op het werkterrein kon gaan rijden. Bij de start van het boren van de tweede tunnelbuis in september 2018 stond de segmentenwagen wel startklaar.

Bij de tweede tunnelbuis wordt er per etmaal gemiddeld 25 meter geboord, met uitschieters naar 28 tot 30 meter. Een van de redenen voor deze hoge snelheid is dat de inzet van de elektrische segmentenwagen ook een verbetering betekent voor het logistieke proces voor het boren. De wagen is zo groot, dat alle tunnelelementen voor een tunnelring in 1 keer vervoerd kunnen worden. Daarnaast is dan nog plek voor andere materialen en bevoorrading. Voorheen moest er twee keer gereden worden met een segmentenwagen om alle elementen van een tunnelring bij de boormachine te brengen.

 

TunnelTesla Fotograaf Frank Jansen 2
Fotograaf: Frank Jansen

Meest duurzame tunnel

De Victory Boogie Woogietunnel moet de meest duurzame tunnel van Europa worden. Om dit te bereiken, zet de aannemer tal van maatregelen in zowel tijdens de bouw en straks als de tunnel klaar is. Tijdens de bouw worden bijvoorbeeld zo veel mogelijk duurzame producten gebruikt, zoals PA-stone (hoogwaardig hergebruik van asfalt) en duurzaam beton. Ook materieel, zoals de tunnelboormachine, wordt hergebruikt. Vrijgekomen grond uit het boorproces wordt voor een groot deel weer gebruikt in het project, voor de aanleg van het nieuwe parkeerterrein voor Drievliet. 

Als de tunnel klaar is, is het dak van zonnepanelen boven de tunnelingang aan de zijde van de Vlietzone de meest zichtbare maatregel. De energie die opgewekt wordt, wordt gebruikt voor het dienstgebouw onder het dak. Dit dienstgebouw is daardoor energieneutraal. Een ander voorbeeld is het Fine Dust Reduction System dat in de tunnel komt, bij beide tunnelmonden. Met dit systeem wordt circa 50 procent van het fijnstof in de tunnel afgevangen.

TunnelTesla Fotograaf Frank Jansen 4
Fotograaf: Frank Jansen

Rotterdamsebaan

De Victory Boogie Woogietunnel maakt onderdeel uit van de Rotterdamsebaan. Met de bouw van de Rotterdamsebaan krijgt Den Haag er een entree bij en worden de stad en de regio beter bereikbaar. De nieuwe weg gaat het knooppunt Ypenburg (A4/A13) verbinden met de Centrumring van Den Haag. De eerste auto’s zullen op 1 juli 2020 door de duurzaamste tunnel van Nederland rijden

TunnelTesla Fotograaf Frank Jansen 5
Fotograaf: Frank Jansen