icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 28 juli 2022

EdesPoort gaat voor 25% CO2 reductie

Project EdesPoort heeft bij gunning de ambitie uitgesproken op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd te worden.

Doelstellingen

Om op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd te worden zijn diverse onderzoeken verricht, is een footprint opgesteld zoals is aangeboden in de tenderraming en zijn tijdens werksessies met het team CO2-doelstellingen bepaald. De strategische duurzaamheidsdoelstellingen die hieruit voortkomen zijn:

  • hergebruiken van materialen;
  • CO2-reductie tijdens de uitvoering door logistieke aanpassingen in hybride werken, werkmethodieken, transportbewegingen, etc.

Primair gaat het bij hergebruik van materialen om spoorse onderdelen, hulpwerk zoals bekisting en schuifbakken en granulaat uit gesloopt beton (puin) als toeslagmateriaal in nieuw beton.

CO2-reductie door logistieke aanpassingen richt zich enerzijds op elektrificatie en gebruik van alternatieve brandstoffen, zoals biodiesel voor materieel dat ingezet wordt van, naar en op de bouwplaats. Anderzijds is de aanpassing gericht op stimuleringsmaatregelen voor woon-werkverkeer zoals, naast elektrificatie van het wagenpark, het hybride werken, carpoolen, inzet van projectfietsen en treinreizen.

Uiteindelijk leiden deze doelstellingen tot een besparing van zo’n 25% ten opzichte van de tenderraming.

Komende maanden wordt de voortgang actief gemonitord en geanalyseerd.

Over het project

Station Ede-Wageningen is om meerdere redenen toe aan vernieuwing en verbetering. Het stationsgebied in Ede ondergaat een flinke metamorfose en wordt een modern OV-knooppunt: een plek waar reizigers makkelijk en snel overstappen op de trein, bus, taxi en ander vervoer. Vanwege de voorspelde aanhoudende groei van reizigers wordt het nieuwe station ruimer opgezet. Er wordt een extra perron gebouwd en de bestaande perrons worden verbreed. Ook worden de voorzieningen, die het wachten op het perron aangenaam maken (kiosk, wachtruimtes), uitgebreid en verbeterd. Tegelijkertijd is het ontwerp zo ingericht dat het geheel open en overzichtelijk blijft.

Het project betreft de vernieuwing van het station, twee nieuwe perrontunnels, een langzaamverkeersviaduct en vernieuwing van de spoorinfra in het stationsgebied. In opdracht van Spoorzone Ede (een samenwerking van Gemeente Ede, NS Stations en ProRail) voert aannemerscombinatie EdesPoort bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en van Wijnen de werkzaamheden uit. Van Wijnen richt zich op de bouwkundige elementen, VolkerRail voert de rail-gerelateerde werkzaamheden uit en Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor de civiele scope.