icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 12 oktober 2022

EdesPoort op CO2 koers

Project EdesPoort heeft bij gunning de ambitie uitgesproken op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder gecertificeerd te worden. Inmiddels ligt het project op koers voor wat betreft het behalen van deze doelstelling. Een update.

Voortgangsmeting

Afgelopen zomer heeft EdesPoort haar eerste CO2 voortgangsrapportage opgesteld over de periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022. Hierbij zijn de cijfers uit het registratiesysteem SmartTrackers als basis gebruikt.

In de eerste helft van 2022 werd het grootste deel van de uitstoot op het project veroorzaakt door grondstoffen en materialen (namelijk 91%). Dit komt overeen met de eerdere raming die bij start van het project is opgesteld. Bij de inkoop wordt rekening gehouden met het productieproces. Zo zal er bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van groene kanaalplaten (CO2-reductie met andere cementsamenstelling) en speciale GSF bovenleidingblokken.

Na grondstoffen en materialen (voornamelijk staal) zijn brandstofverbruik materieel en propaan verantwoordelijk voor de meeste uitstoot. Propaangas zorgt voor een grotere uitstoot van CO2 dan bijvoorbeeld aardgas. Het projectteam onderzoekt daarom, met de winter voor de deur, de mogelijkheden voor alternatieve verwarming.

Om uitstoot te verminderen wordt binnen het project ook actief gestuurd op alternatieven van de inzet van gangbaar materieel. Zo is bij de recente treinvrije periode gebruik gemaakt van elektrische hoogwerkers en het gebruik van biodiesel (HVO100) voor rijdend materieel.

Niet in de laatste plaats wordt het projectteam aangespoord bewust om te gaan met het milieu. Zo blijven medewerkers een deel van de tijd thuis werken, wordt carpoolen en OV-reizen gestimuleerd en zijn er projectfietsen op locatie.

Op bovenstaande wijze levert het projectteam een bijdrage aan de vermindering in CO2-uitstoot.

Doelstellingen

Over project EdesPoort

Station Ede-Wageningen is om meerdere redenen toe aan vernieuwing en verbetering. Het stationsgebied in Ede ondergaat een flinke metamorfose en wordt een modern OV-knooppunt: een plek waar reizigers makkelijk en snel overstappen op de trein, bus, taxi en ander vervoer. Vanwege de voorspelde aanhoudende groei van reizigers wordt het nieuwe station ruimer opgezet. Er wordt een extra perron gebouwd en de bestaande perrons worden verbreed. Ook worden de voorzieningen, die het wachten op het perron aangenaam maken (kiosk, wachtruimtes), uitgebreid en verbeterd. Tegelijkertijd is het ontwerp zo ingericht dat het geheel open en overzichtelijk blijft.

Het project betreft de vernieuwing van het station, twee nieuwe perrontunnels, een langzaamverkeersviaduct en vernieuwing van de spoorinfra in het stationsgebied. In opdracht van Spoorzone Ede (een samenwerking van Gemeente Ede, NS Stations en ProRail) voert aannemerscombinatie EdesPoort bestaande uit VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en Blankevoort en VolkerRail) en van Wijnen de werkzaamheden uit. Van Wijnen richt zich op de bouwkundige elementen, VolkerRail voert de rail-gerelateerde werkzaamheden uit en Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor de civiele scope.

Meer over het project