icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 30 september 2019

Eerste circulaire viaduct in Nederland is succesvol gedemonteerd

De testperiode van het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland is afgerond. Begin september is het circulaire viaduct –een initiatief van aannemer Van Hattum en Blankevoort, prefab-bouwer Consolis Spanbeton en Rijkswaterstaat – succesvol gedemonteerd. De betonnen elementen van het viaduct zijn ongeschonden en daarmee volledig opnieuw bruikbaar. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in het realiseren van circulaire viaducten. De opgedane inzichten worden half november openbaar gemaakt. Het viaduct zal op een andere locatie worden geremonteerd. Rijkswaterstaat is nog in gesprek over de herbestemming.

Negen maanden getest

Eind 2018 is het prototype van het circulaire viaduct geplaatst bij Kampen, waar het viaduct negen maanden getest is door het bouwverkeer van de Reevesluis. Het viaduct is circulair: zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw benut.

Demontage

In september is het viaduct op locatie uit elkaar gehaald tot vijf liggers. Elke ligger bestaat uit acht betonnen elementen die in elkaar grijpen als een soort LEGO-blokken. De liggers zijn vervoerd naar Consolis Spanbeton voor de tijdelijke opslag. Hier is vervolgens één ligger weer gedemonteerd tot de 8 oorspronkelijke circulaire bouwelementen voor onderzoek. 

De demontage verliep soepel. Kees Quartel, Consolis Spanbeton: “Het was verrassend om te zien hoe gemakkelijk de elementen na 9 maanden weer los van elkaar kwamen.”

Aan de onderzijde van het brugdek zijn bij de montage meetsensoren geplaatst die bewegingen tot 0,1 mm kunnen registreren. De bouwpartners zullen deze meetgegevens, samen met de bevindingen van de demontage analyseren. De inzichten worden gebundeld in een integraal advies. Dit advies wordt op 15 november openbaar gemaakt tijdens een symposium van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen.

Doorontwikkeling noodzakelijk

Het volledig circulair maken en het op grote schaal mogelijk maken van circulaire viaducten vraagt om doorontwikkeling van kennis en afspraken. Zo is het circulaire viaduct voor ruim 95% herbruikbaar. Tussen de elementen zit een laagje cement, dat is op dit moment nog niet herbruikbaar. Hiervoor bedenken we alternatieven, om uiteindelijk het viaduct volledig circulair te maken.

Open Leeromgeving

In de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen, een initiatief van Rijkswaterstaat en De Bouwcampus, wordt alle kennis rondom circulaire viaducten en bruggen bij elkaar gebracht. Frederieke Knopperts, programmamanager circulariteit bij Rijkswaterstaat: “Ons doel is om met de Open Leeromgeving een gedeeld beeld te krijgen van waar we nu staan en welke innovaties er nog nodig zijn om viaducten en bruggen vanaf 2030 circulair te kunnen bouwen.”

Het symposium op 15 november is de start van een volgende fase van de Open Leeromgeving. Rijkswaterstaat zal dan gezamenlijk met de markt de daadwerkelijke uitvraag van circulaire viaducten en bruggen doen via Strategic Business Innovation Research (SBIR). Dat is een inkoop-/financieringsmethode waarmee overheden betaald haalbaarheidsonderzoek laten doen en prototypes kunnen laten maken voor complexe vragen waarbij nog geen marktoplossing voorhanden is.

Link naar Open Leeromgeving