icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 15 maart 2021

Eerste mijlpaal versterking Markermeerdijken

De eerste mijlpaal van de versterking van de Markermeerdijken is een feit: op maandag 15 maart is de nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge in Scharwoude in gebruik genomen en door de Alliantie Markermeerdijken (HHNK, Boskalis en VolkerWessels) overgedragen aan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De nieuwe inlaat is het eerste tastbare object dat HHNK als opdrachtgever van de dijkversterking weer in eigen beheer krijgt vanuit dit project.

overdrachtr.jpg
Op de foto zien we Alliantiemanager Reijer Baas (rechts) de sleutel overhandigen aan Rob Veenman, dagelijks bestuurder van HHNK.

Veertien kunstwerken

Als onderdeel van de dijkversterking moet de Alliantie langs het traject tussen Hoorn en Amsterdam veertien kunstwerken (de civieltechnische term voor bouwwerk) aanleggen dan wel vervangen. De aanleg van een nieuwe inlaat bij gemaal Westerkogge is er daar één van. Een inlaat wordt gebruikt om in droge tijden water vanuit het Markermeer in de achterliggende polder te laten.

 

Oeverdijk

De nieuwe inlaat vervangt de oude inlaat bij gemaal De Hulk. De oude inlaat verliest zijn functie omdat de Alliantie in module 3 (Grote Waal en De Hulk) een oeverdijk aanlegt vóór de bestaande monumentale dijk. Hierdoor is er geen toevoer van water uit het Markermeer naar de inlaat bij gemaal De Hulk meer mogelijk. De nieuwe inlaat ligt direct tegen gemaal Westerkogge, waar de oeverdijk een klein stukje wordt onderbroken. De bouw van de nieuwe inlaat begon in april 2020 en duurde tot januari 2021. Om de inlaat te kunnen maken is met damwanden een tijdelijke bouwkuip aangelegd. 

Pompinstallatie

Het bijkomende voordeel van de inlaat, die dwars door de dijk loopt, is dat deze gebruikt kan worden als tijdelijk pompinstallatie als er bijvoorbeeld onderhoud aan het gemaal gepleegd wordt en het gemaal dus even niet gebruikt kan worden. Er hoeven dan geen tijdelijke leidingen over de weg aangebracht te worden. Via de inlaat kan 70 m3 water per minuut ingelaten worden. Als hij als tijdelijke pompinstallatie gebruikt wordt, kan door de leiding 165 m3 per minuut verpompt worden vanuit de polder naar het Markermeer. De nieuwe inlaat heeft tevens een vispassage. Deze zorgt ervoor dat vissen op een veilige manier vanuit het Markermeer het binnenwater kunnen bereiken, en andersom.

Overgedragen

Inmiddels is de oeverdijk zover gevorderd dat de oude inlaat bij gemaal De Hulk buiten gebruik is. De nieuwe inlaat is op 15 maart door de Alliantie Markermeerdijken overgedragen aan HHNK. Voor de ingebruikname is het systeem uitgebreid getest en goed bevonden. Op dit moment wordt er rond het gemaal nog wel gewerkt. De laatste werkzaamheden aan het gemaal staan gepland ná het afronden van alle dijkversterkingswerkzaamheden in module 3.  

De animatievideo hieronder laat stap voor stap zien hoe de werkzaamheden bij gemaal Westerkogge zijn uitgevoerd.

Bijzondere alliantiecontractvorm

In een bijzondere alliantiecontractvorm versterken het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier, Boskalis Nederland, KWS en Van Hattum en Blankevoort als samenwerkingspartners de ruim 33 kilometer Markermeerdijken. Het gezamenlijke doel is om de veiligheid voor 1,2 miljoen Noord-Hollanders en ruim 25 miljard aan economische waarde voor de komende 50 jaar te borgen. In de alliantie werken we nauw en intensief samen én met de medewerkers van HHNK. Niet alleen de technische voorbereiding en de realisatie worden gezamenlijk opgepakt, maar de alliantiepartners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de planstudie en het doorlopen van de juridische procedures.

Werk in uitvoering

Onderstaande video geeft een prachtig overzicht waar de Alliantie nu in uitvoering is. Je ziet de aanleg van de oeverdijk in Hoorn, de buitendijkse werkbaan in Scharwoude en Schardam, een loswal in Warder, buitendijkse werkbaan tussen Warder en Edam en binnen- en buitendijkse werkzaamheden in Uitdammerdijk.