icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 11 september 2013

Fietsers rijden als eersten over landtunnel

Conform planning is op maandag 9 september het fietspad op het viaduct over de landtunnel van de A4 Delft- Schiedam in gebruik genomen. De projectdirecteur Jan Pols van aannemerscombinatie A4all en de projectmanager van Rijkswaterstaat, Adrie Franken, fietsten als eersten op het fietspad tussen de Brederoweg en de Europaboulevard.

Eerste Fietsers A4 Landtunnel

In april 2013 is gestart met de heiwerkzaamheden voor de aanleg van het viaduct over de Landtunnel tussen de Brederoweg in Schiedam en de Europaboulevard in Vlaardingen. Om het heiwerk te beperken zijn de op- en afritten van het viaduct voor een groot deel gemaakt met het lichte ophoogmateriaal EPS (blokken piepschuim). Ophogen met zand was niet mogelijk vanwege de draagkracht van de bodem. Nu het fietspad gereed is, kan begonnen worden met de aanleg van de trambaan die vanaf 2 december ook over het viaduct gaat rijden, zodat op de huidige locatie van de tram de benodigde ruimte vrijkomt om de landtunnel te bouwen.

14 september - Inschuiven tunnelviaduct Kethelplein

De volgende mijlpaal in de aanleg van de A4 is de plaatsing van een tunnelviaduct in het weekend van 14 en 15 september. Op het knooppunt Kethelplein wordt een nieuwe verbindingsboog gerealiseerd vanuit de richting Beneluxtunnel (A4) richting Hoek van Holland (A20). Voor deze verbinding is het noodzakelijk een tunnelviaduct te realiseren. Om het doorgaand verkeer zo min mogelijk te hinderen moet het tunnelviaduct in één weekend worden geplaatst. Het kunstwerk is daarom náást de rijbaan gebouwd, en wordt op 14 september op zijn definitieve plek geschoven.