icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 15 november 2011

Gunning N31 De Haak om Leeuwarden-Zuid

Het zuidelijke deel van de Haak om Leeuwarden wordt aangelegd door de combinatie KWS Infra B.V. - Van Hattum en Blankevoort B.V. - GMB Civiel B.V. Deze week ondertekende Directeur-Generaal Rijkswaterstaat mr. ing. J.H. Dronkers het contract met de bouwcombinatie.

Artist Impression
De door de combinatie ingediende inschrijving is door Rijkswaterstaat getoetst op prijs en een aantal kwaliteitsaspecten, zoals verkeersmanagement en duurzaamheid. Hoewel de inschrijvingsom niet de laagste prijs betrof, scoorde de combinatie erg goed op kwaliteit, waardoor de fictieve inschrijfsom als laagste uitkwam. De werkzaamheden starten, na definitieve gunning, eind 2011 en zijn naar verwachting in 2014 gereed. 

Het Project

De Haak om Leeuwarden is een nieuwe rijksweg aan de (zuid)westkant van Leeuwarden. De weg vormt de verbinding tussen de huidige A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei), en is onderdeel van de nieuwe ontsluiting aan de west, zuidwest en zuidkant van Leeuwarden. De ontsluiting om de stad wordt aangepast met de aanleg van de noordwestelijke invalsweg, de westelijke invalsweg en de Overijsselselaan.

 

De realisatie vindt plaats in twee deelprojecten, het noordelijke gedeelte (Deelproject Haak Noord) wordt onder leiding van de provincie Fryslân aanbesteed en uitgevoerd, het zuidelijke gedeelte (Deelproject Haak Zuid) onder leiding van Rijkswaterstaat Noord Nederland.

 

De Haak om Leeuwarden is onderdeel van het programma Vrij Baan. Dit is een infra-programma met 39 projecten van de gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat. Zij investeren 750 miljoen euro om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.