icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 11 november 2016

Hoogste veiligheidsprestatiescore voor consortium SAAone

Als opdrachtnemer van Rijkswaterstaat laat SAAone jaarlijks haar veiligheidsprestaties meten volgens de SPIC-methode.  Dit is een kwantitatieve methode ontwikkeld door Rijkswaterstaat voor het meten van veiligheidsprestaties van bouwcombinaties.  SAAone heeft dit jaar de hoogste SPIC-score tot nu toe in Nederland behaald.

Knooppunt Muiderberg

Van 10 tot en met 12 oktober 2016 heeft SAAone (Hochtief, VolkerWessels, Boskalis en DIF) de auditoren meegenomen in haar processen en in de wijze waarop opvolging wordt gegeven aan het veiligheidsbeleid. Uiteindelijk  is een score van 90% behaald. Een verbetering van 5% ten opzichte van 2015, een prestatie waar het consortium trots op is.  

De manier waarop de veiligheidscoach en het veiligheidscultuurprogramma verankerd zijn in de organisatie is als zeer positief beoordeeld.  Net als de wijze waarop informatie en registratie zijn gedocumenteerd en de mate waarin de organisatie is voorbereid op noodsituaties en calamiteiten. De belangrijkste verbeterpunten die werden genoemd zijn de keuringen van arbeidsmiddelen en de manier waarop veiligheid wordt meegenomen bij de (her)selectie van (onder)aannemers.

SPIC-methode

Rijkswaterstaat heeft met medewerking van DNV GL Business Assurance een kwantitatieve methode ontwikkeld voor het meten van veiligheidsprestaties van bouwcombinaties. Deze methode, met de titel SPIC, is afgeleid van internationaal erkende instrumenten en bestaat uit een vragenlijst, een meting op de bouwplaats en interviews met medewerkers om de veiligheidsattitude vast te stellen. Het gewogen gemiddelde van de scores van deze drie elementen vormt de SPIC-totaalscore. Op deze wijze ontstaat een beeld van zowel de veiligheidsprestatie in zijn totaliteit als van de prestaties van de verschillende elementen.   Het doel van de SPIC-methode is het beoordelen van het veiligheidsmanagement van de opdrachtnemer om aan te geven/inzicht te krijgen in welke zaken goed geregeld zijn en welke tekortkomingen op het gebied van veiligheid gecorrigeerd moeten worden.