icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 23 februari 2017

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld klaar voor extreem hoog water op de IJssel

Op 23 februari 2017 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen, en de dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe, Tanja Klip-Martin, de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld in gebruik gesteld. Tussen Veessen en Wapenveld is de afgelopen jaren evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. De geul is acht kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte.

In gebruik Hoogwatergeul

De hoogwatergeul heeft een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. De inlaat is 800 meter lang, 10 meter hoog en 40 meter breed. ‘Er zijn hier bijzondere, innovatieve maatregelen genomen. Het gebied Veessen-Wapenveld heeft haar eigen imposante kunstwerk. Bij extreem hoogwater kunnen de kleppen open. Iedere 2 seconden kan er dan een zwembad vol water door. Een spectaculair hoogstandje waarvoor veel internationale interesse is.’ aldus minister Schultz. De kleppen worden alleen bij extreem hoogwater, NAP +5,65m., geopend. Naar schatting is dat eens in de 80 jaar en dan stroomt 1100 m3 water per seconde door het de geul. Het waterpeil van de IJssel daalt dan sterk, van 71 cm bij Veessen tot 5 cm in Zutphen, 35 km stroomopwaarts. Het project is maatschappelijk relevant voor een heel groot gebied. De inlaat heeft 60 stalen kleppen die hydraulisch worden bediend. Dit openen gebeurt met een mobiele ‘powerpack’. Hierdoor hoefde er geen aandrijfmiddelen of elektronica in of rondom de pijlers te worden ingebouwd. Daarmee was de inlaat eenvoudiger om te bouwen, gemakkelijker onderhoudbaar tijdens de levensduur en levert de oplossing meer bedrijfszekerheid en dus veiligheid.

In gebruik Hoogwatergeul
Foto: Benno Wonink, Waterschap Vallei en Veluwe

Feiten op een rij

  • Het gebied is qua grootte gelijk aan 1/3 van de stad Amsterdam;
  • Met meer dan 2 miljoen m3 grond, zand en klei zijn twee nieuwe dijken aangelegd. Elk 8 kilometer lang;
  • Circa 25 km watergangen;
  • Bruggen / gemalen / duikers: 11.000m3 beton en 1.500 ton wapening;
  • Wegverbindingen: 40.000 ton asfalt;
  • Projectbudget: € 187 miljoen (incl. BTW) inclusief grondverwerving;
  • Een complete vrijwillige ruilverkaveling in 1 jaar.

Ruimte voor de Rivier

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is onderdeel van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier dat wordt uitgevoerd en gefinancierd door Rijkswaterstaat, de waterschappen en provincies. Het is één van de laatste grote projecten in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier dat Nederland veiliger en mooier maakt.