icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 11 januari 2012

HyMoCo nu ook "Planet Fit"

HyMoCo, onze nieuwste innovatie op het gebied van betonverharding, ontvangt het PlanetFit label van VolkerWessels. Het label staat voor duurzame, innovatieve oplossingen die aantoonbaar waarde toevoegen aan markt en milieu.

Planet Fit

HyMoCo

Met HyMoCo is het totale betonverhardingsproces onder de loep genomen. Daarbij keken we hoe we geld en het milieu kunnen besparen in de uitvoering van onze projecten. Dit leidde tot een succesvolle nieuwe aanpak op de Westrandweg.

PlanetFit

Duurzaamheid is al jaren de motor van het innovatief denken binnen VolkerWessels. 

Er zijn talloze voorbeelden van duurzame innovatieve oplossingen voor de markt, die de impact op het milieu verminderen. Om onze duurzame innovaties te laten zien aan de omgeving en de waarde ervan te onderstrepen, introduceerden zij een eigen label; 'PlanetFit'.

PlanetFit staat voor duurzame, innovatieve oplossingen van VolkerWessels. Een product, concept of dienst is ‘PlanetFit' als het aantoonbaar waarde toevoegt aan de markt en het milieu. Het moet dus financieel rendabel zijn maar ook aantoonbaar de impact op het milieu verminderen.

Wanneer is een innovatie PlanetFit?

Er is een aantal criteria benoemd waaraan een innovatie moet voldoen, wil het PlanetFit-label hieraan worden toegekend. Dit om de waarde van het label te waarborgen.

 

  • Eén of meerdere VolkerWessels werkmaatschappijen is als initiatiefnemer betrokken, eventueel in samenwerking met externe partij(en)
  • Het voegt waarde toe aan het milieu, dat wil zeggen het draagt bij aan CO2-reductie of het vermindert op een andere wijze onze directe negatieve impact op het milieu
  • Er is een verwachte acceptatie (klantvraag) vanuit de markt
  • Er is geld mee te verdienen: er ligt een goede business case onder
  • Het is innovatief, dat wil zeggen het is vernieuwend

 

Het PlanetFit label wordt toegekend door de afdeling Corporate Responsibility van VolkerWessels, in samenspraak met het CR platform.

Meer weten...