icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 24 juni 2022

Klimaatbord en QR codes in klimaatbos Rheden

Al enige tijd reikt Van Hattum en Blankevoort een duurzame prijs uit aan collega's die zich hebben ingezet voor een initiatief in lijn met de duurzaamheidsambitie van Van Hattum en Blankevoort. De prijs voor zo'n initiatief is het aanplanten van een aantal bomen in een klimaatbos van VolkerWessels. Nadat de bomen zijn geplant, worden de prijswinnaars uitgenodigd om te kijken hoe het klimaatbos wordt gerealiseerd. Sinds 2019 investeert VolkerWessels in samenwerking met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen in het klimaatbestendig maken van een drietal bossen in Nederland. Door slimme maatregelen legt een bos meer CO2 vast en is het bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Eén van die klimaatbossen ligt in Rheden, waar onlangs een klimaatbord is geplaatst met tekst en uitleg over de getroffen maatregelen.

Maatregelen klimaatslim bosbeheer

Begin juni hebben VolkerWessels, FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen samen met de Gemeente Rheden een klimaatbord onthuld in het bos langs heidegebied het Rozendaalse Veld. Het bord bij de entree en verschillende QR-codes langs de route informeren bezoekers over maatregelen die in het bos zijn genomen in het kader van klimaatslim bosbeheer en de verwachte impact hiervan.

De bossen in Nederland hebben namelijk sterk te lijden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag en moeten beter bestand worden gemaakt tegen de effecten van klimaatverandering.
Op verschillende plekken in het bos zijn daarom maatregelen genomen om het bos gezonder, veerkrachtiger en toekomstbestendiger te maken, de biodiversiteit te vergroten en te zorgen voor meer CO2-opslag. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel-verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, zoals de ratelpopulier. In totaal zijn 1.600 bomen en struiken aangeplant. Ook VolkerWessels-ondernemingen KWS en BMB ontwikkeling hebben een bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van deze maatregelen. Naar verwachting zorgen de maatregelen over een periode van 30 jaar voor 150 ton extra CO2-opslag.

Vorig jaar werden op Landgoed Meuleman in Overijssel al vergelijkbare maatregelen voltooid. Naar verwachting worden de maatregelen in het derde bos eind 2023 voltooid.

Emissievrij 2030

De samenwerking met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen sluit aan bij het VolkerWessels klimaatprogramma ‘Emissievrij 2030’. Dit programma is gericht op het reduceren van broeikasgassen om opwarming van de aarde te voorkomen, en tegelijkertijd de negatieve effecten van het broeikaseffect tegen te gaan.