icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 14 november 2018

N200: De kracht van rijke historie en slim combineren van werkzaamheden

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), wethouder Sharon Dijksma (gemeente Amsterdam) en dijkgraaf Gerhard van den Top (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), hebben vanmiddag het officiële startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de N200. Het gaat om een project waarbij werkzaamheden aan de dijk en weg, de vervanging van de bruggen bij Halfweg, de aanleg van een ecopassage, een stedelijke entree bij Amsterdam en nieuwe drinkwatertransportleidingen in één keer worden aangepakt. Van Hattum en Blankevoort is samen met KWS onderdeel van de combinatie ééN200 die het project uitvoert.  Namens ééN200 was Maarten van Aller, COO Infradivisie van VolkerWessels bij de starthandeling betrokken.

Quote Minister van Nieuwenhuizen

Bijzondere combinatie van werkzaamheden en opdrachtgevers

Het combineren van verschillende werkzaamheden, vanuit verschillende organisaties, op, onder  en langs dezelfde weg, vergt nauwe afstemming met bestuurders uit de regio, de aannemer en de omgeving. Vertegenwoordigers van al deze partijen waren vanmiddag aanwezig om de samenwerking en symbolische start van het project te vieren. Tijdens de bijeenkomst  is een plaquette onthuld en de nieuwe drinkwaterleidingbuis gesigneerd door de minister, wethouder, dijkgraaf, aannemer ééN200 en leverancier Saint-Gobain PAM Nederland. Als de drinkwaterleidingen over meer dan 100 jaar worden vernieuwd en de gesigneerde buis boven de grond komt, komt deze ‘tijdscapsule’ vrij.

 

De aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleidingen is een belangrijk onderdeel van het project. Wethouder Sharon Dijksma: “Voor de toekomstige groei van de stad rondom Sloterdijk en het Westelijk Havengebied is niet alleen vernieuwing van de weg van belang. Ook met de aanleg van 11.000 meter nieuwe drinkwaterleidingen met extra capaciteit, anticiperen we op die groei. De nieuwe drinkwaterleiding ligt straks bovendien náást in plaats van onder de Haarlemmerweg zodat toekomstig onderhoud minder hinder oplevert voor het verkeer.”

 

Starthandeling Nieuwe N200
V.l.n.r. Maarten van Aller (COO VolkerWessels Infradivisie), Raphaël Roquet (Managing Director Saint-Gobain PAM Nederland), dijkgraaf Gerhard van den Top (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), minister Cora van Nieuwen

Geschiedenis van de N200

De N200 is ontstaan als jaagpad langs de Haarlemmertrekvaart en werd de belangrijkste verbindingsader tussen Haarlem en Amsterdam met verbindingen over het water, de weg en later via het spoor. Al sinds het ontstaan, werken bestuurders in dit gebied met elkaar samen. Toen al beschermde de dijk, die nu onder de Haarlemmerweg ligt, de inwoners tegen overstromingen. Dijkgraaf Gerhard van den Top: “Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is en blijft bescherming tegen water van levensbelang. Onze dijken moeten daarom op orde blijven. Zo ook de dijk onder de Haarlemmerweg. Deze wordt opgehoogd. Een belangrijke taak van het waterschap. Ik ben trots dat Waternet als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de gemeente, de trekker is van de samenwerkende partners binnen dit project. De verschillende taken van Waternet zoals dijkversterking, drinkwater en riolering komen hier op een mooie manier samen. Het toont aan wat je met samenwerking voor elkaar krijgt.”