icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 23 augustus 2012

Bouw bruggen “Ontpoldering Noordwaard” gestart

Combinatie Noordwaard, bestaande uit Volkerwessels bedrijven Van Hattum en Blankevoort en Gebr. Van Kessel, Martens en Van Oord en Boskalis, is gestart met de bruggen in het project “Ontpoldering Noordwaard”.

Impressie Dijkbrug
Het project “ Ontpoldering Noordwaard” is een herinrichting van de polder Noordwaard nabij Werkendam. Na afronding van de werkzaamheden kan dit gebied worden gebruikt als doorstroomgebied, waardoor de waterstand nabij Gorichem tot 30 centimeter daalt.

Met de omgeving

De Combinatie Noordwaard werkt veel samen met de omgeving om overlast te voorkomen en beperken. Zo word het project gefaseerd uitgevoerd, en wordt bouwverkeer gescheiden van regulier verkeer. Daarnaast organiseert zij de bouwcommunicatie en ondersteunt Rijkwaterstaat en gemeente in haar communicatie richting de 150 bewoners en een aantal bedrijven. Hiervoor is een speciale website in het leven geroepen en worden gesprekken met klankbordgroepen en informatieavonden georganiseerd. In het gebied nabij de Biesbosch leven veel beschermde diersoorten. Een ecoloog helpt de combinatie deze te ontzien door aanpassing van de werkzaamheden. Daarbij wordt zoveel mogelijk verwijderd materiaal hergebruikt. Veel prefab onderdelen worden via het water en de bestaande loswallen aangevoerd.

Bijzondere bruggen

Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor het ontwerp en is inmiddels gestart met de bouw van de civiele onderdelen van het project. De bruggen zijn landschappelijk ingepast door West 8 architecten en ontworpen door IpvDelft. Het beton wordt ruw afgewerkt voor een natuurlijke veroudering. Ook de leuningen op de bruggen zijn onderhoudsarm afgewerkt. Volker InfraDesign verzorgde het uitvoeringsontwerp van de bruggen.

Meer weten…