icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 17 april 2012

Omlegging Zuid-Willemsvaart: uitleg over werkzaamheden op zaterdag 12 mei

Rijkswaterstaat gaat samen met aannemerscombinatie WillemsUnie presentaties geven over de bouwwerkzaamheden voor de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Deze doorlopende presentaties vinden plaats op zaterdag 12 mei in het informatiecentrum aan de Kloosterstraat 4 in Rosmalen.

De zaterdagopenstelling van het informatiecentrum van 5 mei, gaat niet door in verband met Bevrijdingsdag. In plaats daarvan gaan de deuren van het centrum open op 12 mei.

Omlegging Zuid-Willemsvaart

De omlegging van de Zuid-Willemsvaart is in volle gang. Op 12 mei krijgt u te zien welke bouwwerkzaamheden tot het einde van dit jaar op de planning staan. U krijgt te horen welke hinder te verwachten is en hoe ervoor wordt gezorgd dat deze tot een minimum wordt beperkt. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het informatiecentrum aan de Kloosterstraat 4 in Rosmalen is geopend tussen 10.00 uur en 15.00 uur. De presentaties vinden ieder uur (vanaf 10.00 uur) plaats. De laatste start om 14.00 uur.

Wie meer wil weten over de omlegging van de Zuid-Willemsvaart kan zich opgeven voor de gratis digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden via: www.rijkswaterstaat.nl/abonneren

Van Hattum en Blankevoort

Van Hattum en Blankevoort als penvoerder binnen de WillemsUnie verantwoordelijk voor het projectmanagement, het ontwerp en uitvoering van de civiele werkzaamheden.