icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 23 oktober 2014

Samen bereikbaarheid midden Nederland verbeteren

Sinds een jaar neemt Van Hattum en Blankevoort deel aan een platform om de bereikbaarheid van midden Nederland te verbeteren, U15. Wij zien dit als een goede manier om onze ervaringen met mobiliteitsverbeteringen (incl. energiebesparingen) te delen en te leren van andere deelnemers.

U15

Zo deelden wij de ervaringen uit onze proef met mobileitsbudgetten. Namens van Hattum en Blankevoort gaf Hans Berkien hierover een interview.

CO2-footprints

Recentelijk deden we mee aan een werkgroep over CO2-footprints. Wij stellen al jaren onze footprint op en bepalen op basis hiervan reductiemaatregelen. Via deze werkgroep konden wij onze ervaringen delen en nagaan op welke aspecten we nog een verdiepingsslag kunnen maken.

Tijdens een tweetal bijeenkomsten is nader op de footprint ingegaan. De (voorlopige) resultaten zijn in de bijlage na te lezen. Deze resultaten en die van een aantal andere werkgroepen die hier mee aan de slag zijn gegaan worden opgenomen in een overall profielenboek van de U15.