icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 19 juni 2015

Schinkelbrug (OVSAAL) eerste spoorbrug van Nederland met CE-markering

De nieuwe spoorbrug over de Schinkel bij Amsterdam (onderdeel van OVSAAL) is de eerste spoorbrug van Nederland die vanaf het begin van in gebruikname een CE-keurmerk heeft. Hiermee voldoet de brug aan alle Europese eisen op het gebied van veiligheid.

Keurmerk voor veiligheid

Met een CE-markering wordt aangegeven dat een product veilig kan worden gebruikt en voldoet aan de Machinerichtlijn. Dit is een Europese richtlijn voor veiligheidscriteria waaraan machines moeten voldoen (dus ook boormachines of stofzuigers). Het verkrijgen van een CE-keurmerk is geen standaardprocedure.

Op tijd klaar

Aan de hand van de machinerichtlijn, waarin bijvoorbeeld wordt omschreven hoe het CE-traject onderbouwd moet worden, hebben we als project OVSAAL zuidtak West de afgelopen jaren toegewerkt naar de ingebruikname van de brug over de Schinkel. Dat is ondanks het extra werk dat de CE-keurmerkprocedure met zich meebracht op tijd gelukt. De brug is afgelopen maandag in gebruik genomen door de vaarwegbeheerder (Waternet) zodat het scheepvaartverkeer ’s nachts de brug kan passeren en wij de brug overdag gesloten kan blijven.