icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 20 juli 2012

Sec4all beveiligt bouwplaats A4

De werkzaamheden voor de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie A4all, een samenwerking tussen VolkerWessels bedrijven Van Hattum en Blankevoort, Volker InfraDesign, Volker Staal en Funderingen, KWS Infra en Boskalis en Heijmans. Deze aannemerscombinatie hecht veel waarde aan een duidelijk toegangsbeleid en goede beveiliging van de eigendommen op de bouwplaats. Sec4all draagt hier zorg voor.

logo A4all

Sec4all

Sec4all bestaat uit Volker SafeGuard, Burgers Ergon en Heijmans Communicatie & Beveiliging . Drie bedrijfsonderdelen van de aannemerscombinatie. Zo is Volker SafeGuard verantwoordelijk voor het toezicht op de bouwplaats door het leveren van beveiligers en een securitymanager. Alle camerabeelden van het bouwterrein komen daarnaast binnen op de meldkamer van Volker SafeGuard. Ook elke vorm van calamiteit wordt via deze meldkamer gecoördineerd. Burgers Ergon levert het toegangscontrolesysteem dat is gekoppeld aan de slagbomen voor de ingang van het terrein.  Heijmans Communicatie & Beveiliging zorgt voor detectiemiddelen en overzichtcamera's op cruciale plekken op de bouwplaats.

Pegeot Ion

Zeven km beveiligen

Op de bouwplaats handhaven beveiligers de opgestelde toegangsregels. Daarnaast oefenen zij hier controles uit op het gebruik van alcohol, voeren zij snelheidscontroles uit en reageren zij adequaat op alarmen vanuit de verschillende keten op het terrein. Dit alles op een tracé van ruim zeven kilometer. Om dit terrein goed te overzien, beschikken de beveiligers over een Peugot iOn. Dit 100% elektrische voertuig zorgt ervoor dat het volledige bouwterrein voor hen goed bereikbaar blijft en zij milieubewust van a naar b snellen.

Toegangscontrolesystemen

De toegangscontrolesystemen zijn er op ingericht de 1.500 bouwvakkers efficiënt en gecontroleerd toegang te verlenen. Controle op identiteit en geldig VCA-paspoort zijn daar onderdeel van. Evenals het vertonen van een duidelijke veiligheidsinstructievideo. Pas als aan deze veiligheidseisen is voldaan, wordt toegang tot het bouwterrein verleend.