icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 12 mei 2015

Slotmanifest Geo-Impuls

De ondergrond kent van nature grote variaties en vormt hierdoor een onzekere factor bij het ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van civiele projecten, met potentieel grote gevolgen.

In 2009 werd het 5 jaar durende programma Geo-Impuls geïntroduceerd. Het programma is een samenwerking van opdrachtgevers, aannemers, kennisinstituten en ingenieursbureaus, met als doel om het aantal incidenten  als gevolg van geotechnisch falen in vergelijking met 2009 te halveren in 2015. Vanuit VolkerWessels hebben Van Hattum en Blankevoort en Volker InfraDesign, ook namens KWS deelgenomen aan dit programma. 

Twaalf Werkgroepen werkten de afgelopen jaren hard aan het beter beheersen van de drie geotechnische toprisico’s: verzakkingen of instortingen (Techniek), afwijkende grondgesteldheid (Contracten) en verlies aan draagvlak (Omgeving).

Het doel is bereikt!

Het aantal incidenten is meer dan de helft afgenomen.  Het besef van het belang van geotechnische risico’s is toegenomen, met name bij projectmanagers, directieleden  en bestuurders. Risico’s worden vroegtijdig gesignaleerd, besproken en pro-actief opgepakt. Ook zijn er tools en protocollen ontwikkeld, deze zijn te vinden  op www.geoimpuls.org.

Geo-risicomanagement is een onlosmakelijk onderdeel van het project en zijn principes kunnen in alle stappen van het project toegepast worden.  Daarom zetten alle betrokken partijen hun handtekening onder het manifest.