icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 18 april 2019

Sluisdeuren Reevesluis geplaatst

Op woensdag 17 en donderdag 18 april zijn de deuren geplaatst van de Reevesluis in het Drontermeer. Beide deuren zijn over water aangevoerd en met een 500 tons telekraan op hun plek gehesen. De Reevesluis neemt in de toekomst de taak over van de huidige Roggebotsluis.

Aanvoer sluisdeuren via het water

De sluisdeuren zijn gemaakt bij Hollandia Infra in Krimpen aan de IJssel. Op een ponton zijn ze over het water aangevoerd. De deur van het benedenhoofd weegt 43 ton en heeft een afmeting van 12,5 x 7,7 meter. De deur van het bovenhoofd weegt 51 ton en heeft een afmeting van 12,5 x 9,7 meter.

Duurzame sluis

Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen.. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig, omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt. De wanden van de sluis worden in staal uitgevoerd, waarbij alleen het gedeelte boven de waterlijn wordt voorzien van een betonnen wand. Ook wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het toekomstige bedieningsgebouw volledig circulair.

Over de Reevesluis

Het Reevesluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. Als de sluis klaar is, kunnen fietsers er ook gebruik van maken, waardoor een prachtige nieuwe fietsroute ontstaat in combinatie met de dijken van het Reevediep. Het sluiscompex heeft een 3-ledige functie:

  • Waterkering en waterscheiding tussen het IJsselmeer en het Drontermeer:
    • Het voorkomen van te hoge waterstanden op de Veluwerandmeren als er hoogwater op de IJssel door het Reevediep wordt afgevoerd naar het IJsselmeer.
    • Het keren van opstuwend water uit het noorden (door storm);
    • Voorkomen dat relatief vuil IJsselwater in het schonere Drontermeer stroomt;
  • Het reguleren van de waterafvoer van het Drontermeer naar het IJsselmeer (spuisluis)
  • Het schutten van beroeps- en pleziervaart (schutsluis).

IJsseldelta fase 2

De Reevesluis is het eerste project in uitvoering binnen het programma IJsseldelta fase 2. Om de waterveiligheidsopgave, de verkeersopgave en de recreatie-opgave voor de regio Kampen-Dronten-Zwolle af te ronden worden tot 2022 vier maatregelen in combinatie uitgevoerd: de bouw van de Reevesluis in het Drontermeer, de sloop van de Roggebotsluis met de bouw van een nieuwe brug voor de N307, de versterking en ophoging van de Drontermeerdijk en de waterveiligheidsopgave voor recreatiegebied Roggebot (camping, kanovereniging, haven). De in aanbouw zijnde Reevesluis draagt binnen dit geheel bij aan waterkering, waterkwaliteit en recreatie. Bovendien: door de bouw van de Reevesluis kan de Roggebotsluis worden gesloopt, waardoor de doorstroming van het verkeer via een nieuwe hogere brug kan worden afgewikkeld. Dit heeft grote economische voordelen voor Flevoland en Overijssel.

Combinatie Isala Delta

De combinatie ‘Isala Delta’ bestaat uit Van Hattum en Blankevoort en Boskalis. Van Hattum en Blankevoort is onder andere verantwoordelijk voor de schanscaissons (aanvaarbeveiliging) bij de Stadsbrug, de Nieuwendijksebrug over het Reevediep (lengte ongeveer 400 meter), het inlaatwerk IJsseldijk (lengte ongeveer 520 meter), een recreatieschutsluis IJsseldijk, keersluizen in het Drontermeer, drie gemalen en aanpassingen aan de Roggebotsluis.