icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 21 november 2012

Start heiwerkzaamheden A4 Delft-Schiedam

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie A4All beginnen op 26 november met heien voor de bouw van viaducten in het Kethelplein. Het heien vindt plaats van 07.00 tot 19.00 uur en duurt tot medio 2013.  

De werkzaamheden maken deel uit van de aanleg van de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam. Het heien is nodig voor het realiseren van de landhoofden en tussensteunpunten van de toekomstige viaducten, bij de Laan van Bol'es en voor de viaducten binnen het Kethelplein.

Hinder voor omwonenden

Rijkswaterstaat en A4All proberen de hinder voor omwonenden en weggebruikers tijdens de aanleg zoveel als mogelijk te beperken. Tijdens de heiwerkzaamheden moeten omwonenden echter rekening houden met geluidshinder van bouwverkeer en van de werkzaamheden zelf.

Omleiding voor fiets- en voetgangers

Tijdens de heiwerkzaamheden ter hoogte van de Laan van Bol’es worden voetgangers en fietsers omgeleid via het zuidelijke voet/fietspad. Het noordelijke fietspad is tijdens de heiwerkzaamheden afgesloten voor alle verkeer.

De weersomstandigheden kunnen invloed hebben op de werkzaamheden. Bij slecht weer en/of onvoorziene omstandigheden kunnen werkzaamheden worden uitgesteld.

Project

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein. Van de 7 kilometer wordt 2,6 kilometer van de nieuwe weg half verdiept aangelegd (vanaf Delft). Hierna volgt 1,4 kilometer verdiepte weg tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Schiedam. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van 2 kilometer.

Hierna kruist de A4 het knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20. Op de A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en de Beatrixlaan in Rijswijk worden dubbellaags zeer open asfaltbeton (zoab) en verkeerssignalering aangebracht.

Gebiedsgerichte ontwikkeling

Naast de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt er meer gedaan in het gebied. De Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS) is een gebiedsgericht programma waarmee gelijk met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van Midden-Delfland en het stedelijk gebied tussen Schiedam en Vlaardingen.

Naast extra natuur komen er tal van recreatieve voorzieningen, worden verspreid liggende kassen gesaneerd en krijgt de melkveehouderij impulsen voor een duurzame, economisch gezonde bedrijfsvoering. IODS is een samenwerkingsverband tussen Rijk, provincie Zuid-Holland, lokale overheden en verschillende maatschappelijke organisaties.

Van Hattum en Blankevoort...

... is, als onderdeel van VolkerWessels, verantwoordelijk voor de aanleg van de civiele onderdelen van het project.

Meer informatie

Meer informatie over de aanleg van de A4 Delft-Schiedam is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 - 8002 (maandag t/m zondag van 06.00 tot 22.30 uur) of via de pagina A4: Delft – Schiedam.

Ook kunnen geïnteresseerden terecht in het informatiecentrum van Rijkswaterstaat aan de Woudweg 25 te Schiedam. Het informatiecentrum is wekelijks geopend op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 12.00 - 17.00 uur. En elke eerste zaterdag van de maand van 12.00 - 17.00 uur.