icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 13 april 2022

Geslaagd symposium 'Samen slaan we een brug naar de toekomst'

Tijdens ons Symposium 'Samen slaan we een brug naar de toekomst' ter ere van het 190-jarig bestaan van Van Hattum en Blankevoort gingen we op 7 april onder leiding van Humberto Tan en Roos Abelman in gesprek met toonaangevende, nauw betrokken personen uit de sector. Tijdens een talkshow spraken zij met elkaar over hoe we gezamenlijk invulling kunnen geven aan de enorme opgave waar we voor staan. Een kort verslag.

Kansen in een periode vol onrust

Samenwerken voor de langere termijn op basis van goed vertrouwen, met de gezamenlijke maatschappelijke opgave als uitgangspunt. Dat lijkt de sleutel tot succes, op het symposium ter gelegenheid van het 190-jarige bestaan van Van Hattum en Blankevoort. Klimaatverandering, onderhoud van bestaande infrastructuur, stikstofproblematiek, woningnood en energietransitie. Dat is een greep uit de urgente uitdagingen waar we momenteel als samenleving voor staan. Voeg daarbij een grondstoffentekort en het gebrek aan vakmensen en plaats dat in een extreem bewegelijke wereldeconomie met schuivende machtsverhoudingen. Dat veroorzaakt onrust, maar biedt ook kansen. Eén ding is duidelijk, die kansen pakken we alleen samen.

De ontvangst op deze feestelijke dag ademt enthousiasme en optimisme. Private en publieke opdrachtgevers, partners en collega's, iedereen vindt het prettig om weer bij elkaar te kunnen zijn en benut de gelegenheid om bij te praten. Maar er zijn ook gedeelde zorgen over de problemen van vandaag en de onzekerheden van morgen. Op die zorgen sluit het gesprek onder leiding van Humberto Tan en Roos Abelman dan ook goed aan.

Samenwerken om te investeren in vertrouwen, mensen en technologie

Alle talkshowgasten zien de urgentie van de vraagstukken en realiseren zich dat de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beter moet om ze daadwerkelijk aan te kunnen pakken. Er zijn twee essentiële sporen om op te versnellen:

  1. Voor de aard en omvang van de opgaven hebben we veel kennis, kunde en vakmanschap nodig. Versnellen lukt alleen als we als sector met elkaar opschalen.
  2. Technologie is onmisbaar en die vereist investeringen en innovatie. Op de vereiste schaal lukt dat alleen samen.

Aan de eerste gesprekstafel zitten Cees de Wijs van VolkerWessels Infrastructuur, John Voppen van ProRail, Maarten Abbenhuis van TenneT en Michèle Blom van Rijkswaterstaat. In hun gesprek wordt het belang van langlopende contracten en contacten duidelijk. Daarmee krijgen we de tijd om vertrouwen in elkaar te ontwikkelen, meer te investeren in innovatie én in de opleiding van mensen, tegen lagere maatschappelijke kosten. We moeten dus een manier vinden om binnen de wetgeving, met lef, net even anders samen te werken. Er is winst te behalen door meer standaardisatie, contractvormen die goed passen bij het type opgave en gericht zijn op samenwerking en méér diversiteit, te beginnen bij meer vrouwen in de branche!

Aan de hand van het voorbeeld van de volledige afsluiting van de A12 voor onderhoud, wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat we elkaars wereld snappen. Die afsluiting is een keuze geweest gebaseerd op het belang van de aannemer - veiligheid voor werknemers - die voor veel commotie heeft gezorgd, maar die wel héél goed uit te leggen is. Meer begrip voor elkaar betekent dus ook: beter uitleggen aan het publiek wat we doen en waarom. Ook dat is een vorm van de tijd nemen om je in elkaars belangen te verdiepen en zo vertrouwen te ontwikkelen.

Sense of urgency, contact en dan pas contract

Aan de tweede gesprekstafel komt opnieuw het gesprek op het belang van vertrouwen en de tijd die nodig is om dat vertrouwen samen op te bouwen. We willen te snel doelgericht acteren. Het contract ligt er, er is hoge druk en dus gaan we meteen aan de slag. Maar de flow komt niet. Dan vervallen samenwerkingen vaak in juridisch gesteggel en dat kost uiteindelijk veel meer tijd en geld. We moeten onszelf daarom echt de ruimte gunnen om eerst aan elkaar te wennen, ieders belangen goed te doorgronden en het gezamenlijk belang voorop te zetten. En tijdens de rit structurele feedback en feedforward blijven geven.

Het vraagt lef en leiderschap om die tijd nemen, concluderen Jeroen Bonekamp van Van Hattum en Blankevoort, Pieter Janssen van de Unie van Waterschappen, Lindy Molenkamp van de provincie Noord-Holland en Stein van Woensel van Eneco tijdens het tweede deel van de talkshow. En een goed team van mensen met verstand van zaken. Maar er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Dus moeten we werk bieden dat leuk is, zonder al teveel gedoe. Ook is er snel toenemende behoefte aan verduurzaming in de branche. De nieuwste generatie wil daaraan bijdragen. Dus moeten we luisteren naar jongeren, ze enthousiasmeren. En dan samen bepalen waar we mensen het hardste nodig hebben, vanuit een breed maatschappelijk perspectief. Want voor wie je werkt, is niet belangrijk. Waaraan je bijdraagt wel!

Ambities waarmaken en resultaten zichtbaar

Noodzaak om te veranderen, iedereen voelt het. Creëer flow met elkaar, gebaseerd op gezamenlijk gedragen doelstellingen, om succesvolle en voorspelbare projecten te realiseren. Bouwen is mensenwerk en een goede samenwerking leidt tot goede projecten. Het Van Hattum en Blankevoort symposium is bedoeld als springplank om dit gesprek voort te zetten. Hoe creëren we bij iedereen de sense of urgency die nodig is om meer samen op te trekken als publieke en private sector, met enthousiaste vanuit de arbeidsmarkt, begrip van het publiek en zo min mogelijk gedoe?

Een samenvatting van onze historie

190 jaar ervaring in vier fraaie digitale magazines.

Ontdek de historie van Van Hattum en Blankevoort