icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 02 november 2011

Themadag archeologie Zuid-Willemsvaart

Op zaterdag 5 november organiseren Rijkswaterstaat en WillemsUnie een speciale themadag over archeologisch onderzoek. Centraal staat het project Omlegging Zuid-Willemsvaart. Hiervoor is al veelvuldig onderzoek verricht en ook in de toekomst krijgt dit een vervolg.

Luchtfoto vanuit noord-west

Het informatiecentrum staat tijdens deze zaterdagopenstelling dan ook helemaal in het teken van de vondsten tot nu toe en de interessante gebieden die nog onderzocht moeten worden. Zo ligt het kanaaltracé dat uitgegraven gaat worden over het gebied waar mogelijk interessante sporen te vinden zijn die verwijzen naar het beleg van 's-Hertogenbosch uit 1629. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze themadag aanmelden!

Beleg van ‘s-Hertogenbosch

In 2009 is voor het gehele tracé een archeologisch vooronderzoek gestart. Daaruit bleek op welke locaties binnen het tracé archeologische sporen te verwachten waren. Om meer duidelijkheid te krijgen hierover zijn op enkele locaties grondboringen gedaan of proefsleuven gegraven. Hieruit bleek dat er interessante sporen van het beleg van 's-Hertogenbosch uit 1629 te vinden zijn. Over dit zeventiende-eeuwse verdedigingswerk dat rond de stad werd aangelegd om de ‘Spanjegetrouwen' te verjagen, is voornamelijk informatie bekend uit historische bronnen zoals kaarten en geschriften. Door het archeologisch vooronderzoek in het kader van de omlegging is onlangs meer over de ligging en de resten van de linie bekend geworden. In 2012 en 2013 zullen op verschillende plekken de sporen en vondsten van het zeventiende-eeuwse beleg nader worden onderzocht. Tijdens de themadag geven we hier alvast een voorproefje van.

Presentaties

Voor geïnteresseerden worden twee presentaties gehouden over het project, het archeologisch belang voor de gemeente en de eerste resultaten van het onderzoek. De eerste presentatie start om 10.00 uur en de tweede om 13.00 uur. De duur van de presentatie is een uur. Na afloop is er tijdens een informatiemarkt gelegenheid om vragen te stellen aan de archeologen, resultaten en vondsten te bekijken en verder door te praten over het onderzoek.

 

Wanneer: zaterdag 5 november

Locatie: informatiecentrum Zuid-Willemsvaart, Kloosterstraat4 in Rosmalen

Tijdstip: presentaties om 10.00 uur en om 13.00 uur (deze zijn hetzelfde)

Het is noodzakelijk dat bezoekers zich aanmelden. Dat kan via het volgende e-mailadres: informatiecentrum-zuid-willemsvaart@rws.nl of per telefoon: 073-5234360