icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 11 augustus 2014

Tweede Julianasluis in Gouda klaar voor gebruik

De scheepvaart kan met ingang van maandag 28 juli 2014 gebruikmaken van de tweede Julianasluis, naast de bestaande Julianasluis van 12 meter breed. De nieuwe sluis is 2 meter breder en werd 20 juni 2014 officieel geopend, gevolgd door een succesvolle testfase. Met een tweede sluis kunnen beroeps- en recreatievaart gescheiden worden. Dit biedt meer capaciteit, is veiliger en zorgt voor meer bedrijfszekerheid.

Tweede Julianasluis in gebruik

Meer capaciteit en bedrijfszekerheid

In de toekomst worden voor de beroepsvaart langere en bredere schepen verwacht. Doordat ook de recreatievaart de komende jaren toeneemt, heeft de provincie een tweede Julianasluis gebouwd. Door een extra sluis kunnen de beroepsvaart en recreatievaart gescheiden worden. Bovendien kan de vaart gewoon doorgaan, als bijvoorbeeld 1 sluis in storing is of in onderhoud.

Sluiseiland

Door de komst van de tweede sluis en het al gerealiseerde vernieuwde tracé van de Zuidwestelijke Randweg (N207) was een nieuwe inrichting van het sluiseiland nodig. De speeltuin De Korte Akkeren is opgeknapt en er is een zonneweide. Mensen kunnen bootjes kijken bij het Sluiscomplex, langs de kade (westzijde Sluiseiland) en de beide koppen van Sluiseiland. Er zijn nieuwe wegen, fiets- en wandelpaden aangelegd en de dijk is ook verbeterd. Het grootste deel van Sluiseiland is klaar, de laatste werkzaamheden, het opknappen van de loswal, zijn naar verwachting rond de jaarwisseling klaar.

Bediening sluizen

Vanuit een monumentaal bedieningsgebouw naast de sluizen bedient een sluismeester de Julianasluizen. Om dit ook in de toekomst mogelijk te houden, is het monumentale bedieningsgebouw opgeknapt en ondergronds uitgebreid. De uitbreiding biedt ruimte aan het computersysteem voor de bediening van de beide sluizen, een kantine en een warmte-koude opslag. Hiermee kan het bedieningsgebouw ’s zomers gekoeld en ’s winters verwarmd worden.

Samenwerking

De nieuwe sluis is in opdracht van de provincie door Van Hattum en Blankevoort aangelegd. Daarbij is nauw samengewerkt met de gemeente Gouda.