icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 26 januari 2016

Van Hattum en Blankevoort ketenpartner Beton Bewust

Tijdens het Nieuwjaarsevenement van MVO Nederland op 21 januari verklaarden VolkerWessels, BAM, DuraVermeer, Mobilis, Heijmans, Strukton en TBI bij voorkeur beton toe te passen met het keurmerk Beton Bewust en betonleveranciers in een vroeg stadium in de projecten te betrekken. Jil Ligeterink, Directeur Voorzitter van Van Hattum en Blankevoort, ondertekende het ketenconvenant Beton Bewust namens VolkerWessels.

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland is blij dat deze aannemers hier hun verantwoordelijkheid in nemen en met deze stap een enorme impuls geven aan het keurmerk Beton Bewust. Het gaat hierbij niet alleen om CO2-reductie, maar ook om de productie en toepassing van beton in de breedte te verbeteren en verduurzamen.

Beton Bewust: belangrijk voor de betonketen

Hans Berkien, kwaliteit-, arbo- en milieumanager bij Van Hattum en Blankevoort noemt de ondertekening een vanzelfsprekende volgende stap. Van Hattum en Blankevoort past CO2-reductie en verduurzaming toe in de bedrijfsvoering en wil eenzelfde hoog ambitieniveau vragen van toeleveranciers. Het Beton Bewust keurmerk is belangrijk om de duurzaamheidscomponent van beton(mortel) beter inzichtelijk en meetbaar te maken. De ondertekening van het document is een goede stap naar een verdere verduurzaming van de betonketen. De partijen gaan minimaal twee keer per jaar aan tafel om de voortgang te bespreken en te bepalen hoe de openbare rapportages gedaan worden.

Voorrang voor leveranciers met keurmerk Beton Bewust

Ketenpartners die de hoge duurzame ambities delen, krijgen bij aanbestedingen en beoordeling van aanbiedingen voorrang. (Beton)leveranciers zijn wel verplicht om duidelijkheid te geven over de hoeveelheid secundaire grondstoffen en berekende hoeveelheid CO2 per geleverde hoeveelheid beton. De gehele keten wordt betrokken, en beperkt zich niet alleen tot de aannemers. Uitbreiding van het aantal keurmerkhouders en verdergaand te harmoniseren met het internationale keurmerk CSC is de wens voor de toekomst.