icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 16 september 2015

Van Hattum en Blankevoort versterkt Markermeerdijken

De versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam wordt gedaan door een consortium van VolkerWessels ondernemingen Van Hattum en Blankevoort en KWS Infra en Boskalis. Met dit consortium, dat de beste inschrijving deed, is Hollands Noorderkwartier voornemens om in samenwerking de Markermeerdijken te ontwerpen en versterken zodat deze voor de komende 50 jaar veilig zijn.  Het consortium is een internationaal toonaangevende partner op gebied van waterbouw. Het project maakt deel uit van het tweede landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

logo VHB

Onderzoek

In de periode tot definitieve gunning werken Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en het consortium samen mee aan een vervolgonderzoek. Het onderzoek, in opdracht van het ministerie van I&M, is gericht op de mogelijke inzet van pompen in de Houtribdijk. Het vervolgonderzoek wordt geleid door Rijkswaterstaat. Definitieve gunning vindt medio december plaats nadat de resterende vragen zijn beantwoord.