icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 04 oktober 2013

Van Hattum en Blankevoort vier keer genomineerd voor Betonprijs 2013

Vier projecten van Van Hattum en Blankevoort dingen mee naar de Betonprijs 2013. Het gaat om projecten in de categorieën ‘bruggen en viaducten', ‘natte waterbouw' en ‘uitvoering'. In de categorie ‘bruggen en viaducten' zijn zelfs drie projecten van Van Hattum en Blankevoort in de race voor de hoogste eer.

Brug over het Wilhelminakanaal
  • Brug Wilhelminakanaal
  • Ramspolbrug
  • Westrandweg A5
  • EMO afmeerconstructie M5/M6

Uitreiking betonprijs

De Betonprijs is een tweejaarlijkse prijs voor projecten waarin het materiaal beton op een bijzondere wijze is toegepast. De winnaars van de Betonprijs 2013 in de diverse categorieën worden op 20 november aanstaande tijdens het Betonprijsdiner in het Hulstkampgebouw te Rotterdam bekendgemaakt en uitgereikt door Cees Brandsen, juryvoorzitter.

Brug Wilhelminakanaal (bruggen en viaducten)

Voor het sluitstuk van de randweg Tilburg realiseerde Van Hattum en Blankevoort in opdracht van de gemeente Tilburg een brugverbinding over het Wilhelminakanaal. De brug bestaat uit een verkeersbrug met twee maal twee rijstroken met een overspanning van 120 meter en een naastgelegen 3 meter brede ecopassage.

Betrokken VolkerWessels bedrijven: Van Hattum en Blankevoort - regio Zuid, Gebr. Van Kessel (combinant), Volker InfraDesign (uitwerking ontwerp), Holland Scherm (geluidsschermen).

Westrandweg A5 (bruggen en viaducten / uitvoering)

De Coentunnel is al jarenlang een knelpunt voor het autoverkeer in de noordelijke Randstad. Hierdoor ontstaat ook extra drukte op de aansluitende snelwegen A8 en A10. Bovendien is het Amsterdamse havengebied Westpoort slecht bereikbaar. Daarom komt er een tweede tunnel, naast de bestaande Coentunnel. Om te voorkomen dat het knelpunt zich verplaatst naar de A10 West legde Rijkswaterstaat ook een nieuwe snelweg aan, de Westrandweg. Van Hattum en Blankevoort is verantwoordelijk voor ontwerp en realisatie van het 3,3 kilometer lange viaduct, 10 meter boven maaiveld, dwars door het Amsterdamse havengebied.

Ramspolbrug (bruggen en viaducten)

De trajecten Kampen - Ramspol en Ens - Emmeloord werden de afgelopen jaren al omgebouwd tot autoweg met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Het traject Ramspol - Ens zit daar tussenin. De drie trajecten samen moeten een volwaardige autoweg vormen.
Van Hattum en Blankevoort vormde samen met KWS Infra, Boskalis en Hollandia het Infrateam N50. In opdracht van Rijkswaterstaat bouwde Van Hattum en Blankevoort het viaduct aan de Schokkeringweg en de nieuwe energieneutrale Ramspolbrug.

EMO Kade (natte waterbouw)

Voor de toekomstige verbreding van de Amazonehaven realiseerde het Havenbedrijf Rotterdam

N.V. (HbR), ter compensatie voor een te slopen kademuur, een nieuwe afmeerconstructie voor

EMO (Europees Massagoed-Overslagbedrijf). Het betreft een kademuur voor het laden van zee en

binnenvaartschepen met kolen en erts aan de noordzijde van de Mississippihaven.

Duurzaamheid speelde een prominente rol bij de gunning. Van Hattum en Blankevoort verkreeg de opdracht door, als één van de vijf aanbieders, een innovatief en duurzaam alternatief aan te bieden.

Innovatief aan het concept is dat het remmingwerk en de kade worden gecombineerd, waarbij hogesterkte-beton word gebruikt. Het innovatieve concept is reeds succesvol uitgevoerd door de VolkerWessels bedrijven  Van Hattum en Blankevoort - regio Zuid, Volker InfraDesign (ontwerp) Volker Staal en Funderingen.