icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 05 september 2013

Veilige aansluiting A32 bij Wirdum open

Op maandag 9 september stelt Rijkswaterstaat bij Wirdum de nieuwe op- en afritten van de A32 en de nieuwe onderdoorgangen onder de rijksweg en het spoor van en naar Leeuwarden open voor het verkeer. Een belangrijke mijlpaal in de aanleg van het zuidelijke deel van De Haak om Leeuwarden. Om dit te vieren hebben Els van Grol, directeur netwerkmanagement Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Thea Koster, wethouder gemeente Leeuwarden, Arie Piet, directeur uitvoering provincie Fryslân, Jan Mulder, regiodirecteur ProRail regio Noord-Oost, en Wim Dijkstra, lid Raad van Bestuur Combinatie De Heak Súd, vandaag de nieuwe infrastructuur ceremonieel in gebruik genomen. De veilige en vlotte verbinding tussen de dorpen Wirdum en Wytgaard is hiermee een feit.

Opening Wirdum

Door de ombouw van de aansluiting bij Wirdum hebben de verkeerslichten plaatsgemaakt voor ongelijkvloerse kruisingen en onderdoorgangen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie bij Wirdum voor weggebruikers.

Nieuwe verkeerssituatie

Op de rijksweg zijn na dit weekend de verkeerslichten verdwenen, voor de verbinding tussen Wirdum en Wytgaard is de ongelijkvloerse passage van spoor en weg eruit gehaald. Daardoor is ook de ongelijkvloerse overweg over het spoor verdwenen. Al deze aanpassingen bevorderen de doorstroming van het verkeer en verbeteren de verkeersveiligheid. Age Beuving, projectmanager bij Rijkswaterstaat: 'We verwachten dat het verkeer snel gewend zal zijn aan de nieuwe situatie, maar raden weggebruikers aan om alert te zijn op de nieuwe situatie, de snelheid aan te passen, extra goed om zich heen te kijken en elkaar de ruimte te gunnen.' Op de rijksweg geldt overigens voorlopig nog wel een lagere maximum snelheid van 70 km. Aankomend weekend legt Rijkswaterstaat de laatste hand aan de aansluiting. Vanaf komende vrijdagavond tot maandagochtend is het kruispunt Oenemadyk/A32/N32/Legedyk afgesloten en bouwt Rijkswaterstaat het kruispunt om tot doorgaande weg. Bij de aanleg van de nieuwe aansluiting werkte Rijkswaterstaat nauw samen met ProRail in één projectteam.

Fietstunnel

Onderdeel van de nieuwe situatie bij Wirdum is de aanleg van een nieuwe fietstunnel. Rijkswaterstaat werkt de komende maanden hard aan de realisatie hiervan. Het (brom)fietsverkeer wordt tot die tijd op een veilige manier omgeleid via een tijdelijke fietsroute over de nieuwe op- en afritten en door de nieuwe autotunnel. Het fietsverkeer wordt door middel van een fysieke barrière afgeschermd van het autoverkeer. In de loop van volgend jaar is de nieuwe fietstunnel gereed en kunnen (brom)fietsers gebruik maken van de nieuwe, definitieve fietsroute.