icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 13 oktober 2011

Vervolg op EnergieBewusteBouwplaats

Berichtten we eerder over het breder trekken van onze inspanningen naar Groener Beton via de Green Deals, ook een andere reductie-initiatief, de EnergieBewuste Bouwplaats, krijgt meer “followers”.

CO2 prestatieladder

EnergieBewusteBouwplaats(EBB)

Het EBB-initiatief richt zich op energiereductie op (het transport naar) de bouwplaats. Samen met VolkerWessels zusterbedrijven Visser & Smit Bouw en Volker Stevin Materieel focussen wij op een 5% lagere CO2 uitstoot op onze bouwprojecten ten opzichte van het basisjaar 2009. Begin dit jaar sloten ook VolkerWessels Bouwmaterieel zich hier bij aan en recent Visser & Smit Hanab.

Projectgerichte aanpak

Een aantal reductiemaatregelen richt zich op de kantoren. Momenteel werken we, samen met VolkerWessels bedrijven KWS InfraVolkerRail en Volker Stevin Materieel, in samenwerking met CFE, Mourik en Drechtsteden, een gestandaardiseerde CO2-footprint van projecten uit, die we vervolgens toepassen.

Initiatieven

We werken momenteel druk aan energiebesparingsmaatregelen en alternatieve vormen van energie op de bouwplaats en bij het transport. Voorbeelden zijn de donQi, zonnecellen op keten, proeven met alternatieve brandstof en meer inzicht in de projectfootprint.

Meer weten...