icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nieuws · 15 oktober 2012

VSF doet onderhoud Kruiswaterbrug

Vermoeiingsproblemen van het stalen brugdek (zuidbrug), veiligheid ten aanzien van bediening en besturing en klachten over geluidhinder door de bewoners deed RWS doen besluiten om de Kruiswaterbug te renoveren. Volker Staal en Funderingen(VSF) kreeg samen met VolkerRail en Vialis de renovatie van de Kruiswaterbrug gegund.

De brug

De Kruiswaterbrug is een brug in de autosnelweg A7 tussen Sneek en de Afsluitdijk ter hoogte van Bolsward. De brug overspant het Kruiswater die de splitsing vormt met de Workumertrekvaart, de Bolswardervaart en de Wijmerts. De overbrugging bestaat uit twee naast elkaar gelegen basculebruggen met een doorvaartbreedte van ca. 7,90 m en een doorvaarthoogte in gesloten toestand van ca.2,90 m, volgens het document "Vaarwegen in Nederland", editie oktober 2010. De noordbrug, rijrichting Afsluitdijk, heeft een houten brugdek en de zuidbrug, rijrichting Sneek, heeft een stalen brugdek.

De Combinatie

VolkerRail neemt de vernieuwing van de aandrijving voor haar rekening, VSF vervangt het brugdek en Vialis verzorgt de elektrotechnische- en besturingsinstallatie. De combinatie won het werk op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).