icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Nieuws · 22 maart 2012

Zero emissie servicewagen voor VolkerInfra

VolkerInfra neemt verschillende maatregelen om de uitstoot van CO2 tijdens het werk op luchthaven Schiphol te beperken. Kantoor en opslagruimte op werklocatie, een zero emissie servicewagen en een hybride hoogwerker zijn hier voorbeelden van.

VolkerInfra

VolkerInfra is een samenwerking tussen Van Hattum en Blankevoort, VolkerRail, KWS Infra en Vialis. Ze is de contractpartij voor het proces vliegtuigafhandeling (Perceel 2) op Amsterdam Airport Schiphol. Het onderhoud dat Volkerinfra in opdracht van Schiphol uitvoert speelt zich voornamelijk af op de vliegtuigopstelplaatsen en randwegen rondom de pieren. Hierbij valt te denken aan het onderhouden van passagiersbruggen, de verlichtingsinstallaties en de betonverhardingen van de vliegtuigopstelplaatsen. Voor de uitvoering van dit onderhoud worden er dagelijks vele korte ritten gemaakt om de benodigde mensen, materialen en gereedschappen op de werklocatie aanwezig te hebben.

Op locatie

Om de uitstoot van CO2 op de luchthaven te beperken heeft VolkerInfra een aantal maatregelen getroffen. Een eerste stap daarbij is het faciliteren van kantoor en opslagruimte op Airside geweest. Dit scheelt dagelijks vele ritten en af te leggen kilometers.

Zero emissie, geluidloos en comfortabel

Volkerinfra heeft daarnaast besloten om voor het transport op Airside over te gaan op het gebruik van een zero emissie servicewagen. De aangeschafte Mercedes Vito E-CELL rijdt zonder geluid (enkel het rollen van de banden is hoorbaar), reageert snel en stoot 0% uitlaatgassen uit. De wagen rijdt uiterst comfortabel en heeft een actieradius van 100 - 130 kilometer. Deze actieradius is ruim voldoende om te voorzien in het aantal te rijden kilometers per dag. Verder kan de laadruimte volledig benut worden, wat een efficiënt en effectief gebruik voor de uit te voeren onderhoudswerken mogelijk maakt.

Hybride én (bio)diesel

Ook is er eind vorig jaar voor het werken op hoogte door VolkerInfra een nieuwe zelfrijdende hoogwerker in gebruik genomen. Op zich is dit een standaard stuk gereedschap, ware het niet dat deze hoogwerker een hybride is en dus niet alleen op (bio)diesel rijdt, maar ook met een elektromotor is uitgerust. Door deze combinatie wordt de uitstoot gereduceerd.

Voor zowel de hoogwerker als de zero emissie servicewagen zijn faciliteiten op Airside aangebracht om deze op te laden.

Op naar een duurzame samenwerking!

Typerend voor de inzet van de zero emissie servicewagen is de samenwerking tussen Schiphol en VolkerInfra. Volkerinfra kwam met het idee en Schiphol ondersteunde de uitwerking en realisatie van de plannen. Deze investering levert een bijdrage aan de reductie van de uitstoot van CO2 en kan als katalysator van nieuwe ideeën en initiatieven dienen.