HomeOver onsCompliance

Compliance

Rekening houdend met de eisen en wensen van haar stakeholders heeft Van Hattum en Blankevoort op een aantal manieren haar complianceverplichtingen ingevuld. In onze beleidsverklaring wordt het belang hiervan ook benadrukt.

 

Compliance is geborgd via onze bedrijfsvoering. We maken onderscheid in de volgende vormen van compliance.

Certificaten

De bedrijfsvoering van Van Hattum en Blankevoort, of onderdelen hiervan, voldoen aan de volgende normen: ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) VCA** (VGM-checklist aannemers)  2018...

Lees meer

Codes

Van Hattum en Blankevoort onderschrijft de volgende publieke codes, eventueel via VolkerWessels. Leidende Principes Opdrachtgevend Bouwbedrijf Governance Code Veiligheid Bouw...

Lees meer

Convenanten

Van Hattum en Blankevoort, dochteronderneming van VolkerWessels, is de volgende convenanten / akkoorden aangegaan: MVO Netwerk Beton (Green Deal Beton, Concreet 1.0, BetonAkkoord i.o.)...

Lees meer

Erkenningen

De diensten en producten van Van Hattum en Blankevoort beschikken over de volgende erkenningen: PlanetFit label (duurzaamheidsmerk VolkerWessels) SBB erkend leerbedrijf (voorheen Fundeon)...

Lees meer

Lidmaatschappen

Van Hattum en Blankevoort is, eventueel via VolkerWessels, aangesloten bij de volgende organisaties: Bouwend Nederland

Lees meer
+