icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint
Nijverdal

Combiplan Nijverdal

In Nijverdal loopt een drukke Rijksweg door het dorpscentrum. Dit leidt tot grote overlast en onveilige situaties. De weg wordt over een lengte van 6 kilometer gebundeld met de spoorbaan, over 500 meter ondertunnelt en 1000 meter verdiept aangelegd. Daarnaast wordt een aantal nieuwe viaducten en bruggen gebouwd en wordt het huidige station naar de tunnelbak verplaatst. Met name de tunnel en het verdiepte deel worden in de kern van het dorp aangelegd.

Uitvoeringsperiode
2009 - 2014
Uitwerking ontwerp
Opdrachtgever
Projectwebsite
Bewuste Bouwers
Contractvorm
Design & Construct

Ontwerp en uitvoering

Het oorspronkelijke idee voor de omlegging is jaren geleden bedacht door caféhouder Leo ten Brinke, daarom heeft de combinatie deze naam aangenomen. Een grote uitdaging binnen het project was de combinatie van spoor en weg in één tunnel. Alle toekomstige betrokken partijen zijn in een vroeg staduim betrokken bij het proces, zo worden verassingen in de toekomst voorkomen.

Veiligheid & omgeving

Combiplan Nijverdal bevindt zich midden in het centrum van Nijverdal en huizen staan zeer dichtbij de bouwplaats. Mede hierdoor wordt er naast de veiligheid op de bouwplaats veel aandacht besteed aan veiligheid voor de omgeving. Alle veiligheidsregels worden 48 maal per jaar gecontroleerd. Een van de belangrijkste maatregelen voor de omgeving is de 15 meter hoge geluidswand bij heiwerk, die verplaatsbaar is. Achter de geluidswand staat een geluidsmeter die in de gaten houdt dat het geluid niet te boven de 70 decibel uitkomt. 

 

Als "Bewuste Bouwer" is de combinatie zich bewust van het belang van communicatie. Vier keer per jaar wordt er een informatieavond georganiseerd. Wanneer er overlast wordt verwacht, ontvangen de bewoners een schrijven met hierin niet alleen de melding, maar de combinatie denk ook mee over oplossingen met betrekking tot parkeren en vuilnis. Voor een Fancy Fair legde de combinatie speciaal een tijdelijke weg aan. Met een klankbordgroep vindt er ook geregeld een ontmoeting plaats, om in alle verschillende belangen zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen.

Samenwerking

Naast de communicatie met omwonenden is ook de communicatie tussen het project en de opdrachtgever erg belangrijk. Er zijn tien gedragsregels opgesteld waar opdrachtgever en aannemer zich aan houden. Minimaal 1 keer per jaar zitten alle partijen ‘op de hei' om te brainstormen en te evalueren. Daarnaast is een smoelenboek gemaakt met privé foto's en informatie van alle betrokken medewerkers, zo is de gemeenschappelijke drijfveer om goed samen te werken groot geworden.