HomeProjecten Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Heerde

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zorgt bij extreem hoogwater voor een waterstandsdaling van 71 centimeter op de IJssel en voorkomt daarmee overstromingen van de dorpen en steden langs de IJssel. Het is één van de projecten van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier

Gevormd door 2 dijken

De hoogwatergeul, met een breedte tussen de 500 tot 1500 meter, wordt niet gegraven maar ontstaat door de aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Over de inlaat en de uitlaat komen bruggen, die ervoor zorgen dat het gebied tussen de hoogwatergeul en de IJssel bereikbaar blijft wanneer de geul in gebruik is.

Projectteam

Aannemerscombinatie "IJsselweide", bestaande uit Van Hattum en Blankevoort en Boskalis, kreeg de opdracht gegund. VolkerInfra is verantwoordelijk voor het definitieve ontwerp van de vizierkleppen van het inlaatwerk.

Minder hinder

Om de hinder voor de inwoners van het gebied zoveel mogelijk te beperken worden alle benodigde materialen en materieel per schip over de IJssel naar het gebied vervoerd. Dit voorkomt extra verkeersdruk op de A50 en de routes vanaf de A50 naar het gebied. Het benodigde zand voor de kern van de dijken wordt vervoerd via buizen. Dat voorkomt onnodige transportbewegingen, beperkt de CO2-uitstoot en bevordert de verkeersveiligheid

Feiten & cijfers

 • Opdrachtgever
  Waterschap Vallei en Veluwe
 • Projectwebsite
  Combinatie IJsselweide
 • Uitvoeringsperiode
  augustus 2013 t/m augustus 2017
 • Projectcatagorie
  Water
 • Projectcategorieën
  Water

Meer weten over dit project?

Contact Björn Konink »
+