icon-mail-company icon-phone icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane
Gouda

N207 Zuidwestelijke Randweg

Het verkeer op de Veerstaldijk in Gouda zorgde al jaren voor overlast en onveilige situaties. In opdracht van de provincie Zuid-Holland legde een combinatie met Van Hattum en Blankevoort daarom in 2011 de Zuidwestelijke Randweg aan. Het verkeer rijdt nu om de bebouwde kom van Gouda heen.

Opdrachtgever
Uitvoeringsperiode
jun 2011 - jul 2012
Contractvorm
Design & Construct
Uitwerking ontwerp

Het project

Aannemerscombinatie GG207, bestaande uit Van Hattum en Blankevoort, Volker Staal en Funderingen, KWS Infra, Hollandia en Boskalis voerde de werkzaamheden uit. Het project bestond uit een nieuwe weg met twee rotondes, een tunnel, een brug over de Stolwijkse vaart en een beweegbare brug over de Hollandsche IJssel aan. De beweegbare brug heeft een val van 30 meter lang en de twee balanspriemen met beide een lengte van 42 meter en is hiermee de langste ophaalbrug in de Benelux.

 

De Zuidwestelijke Randweg Gouda was een project van de provincie Zuid-Holland. Ook de gemeente Gouda droeg bij aan de financiering. Verder zijn Rijkswaterstaat, de gemeente Vlist en Ouderkerk en de hoogheemraadschappen van Rijnland & Schieland en Krimpenerwaard betrokken bij het project.

Inspraak omwonenden

Het inpassingsplan voor de Zuidwestelijke Randweg is in 2009 op aangeven van bewoners op een aantal punten aangepast. Zo kreeg de weg een onderdoorgang voor kano's en een tunnel voor voetgangers, fietsers en ruiters.