icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq
Werkendam

Ontpoldering Noordwaard

Het Nederlandse bodempeil daalt, terwijl het weer steeds extremer wordt. Dit vraagt om aanpassingen aan de waterveiligheid. Ontpoldering Noordwaard is onderdeel van het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Een groot deel van de Noordwaard wordt doorstroombaar, waardoor bij hoog water de waterstand bij Gorinchem 30 centimeter daalt.

Opdrachtgever
Projectwebsite
Uitvoeringsperiode
mrt 2011 - dec 2015
Contractvorm
Design & Construct
Uitvoering ontwerp

Het Project

Nabij Werkendam is ontpoldering van de Noordwaard nodig om bij hoge waterstanden meer rivierwater veilig af te voeren. Door dijken deels af te graven ontstaan in- en uitstroomopeningen voor het doorstroomgebied, waardoor:

  • De waterstand bij Gorinchem daalt;
  • Hoog water zo ver mogelijk bovenstrooms van de Nieuwe Merwede wordt afgeleid;
  • Hoog water benedenstrooms zo westelijk mogelijk richting het Hollands Diep wordt afgevoerd;

Combinatie Noordwaard

De combinatie bestaat naast Van Hattum en Blankevoort uit Martens en Van Oord aannemingsbedrijf, Gebr. Van Kessel en Boskalis. Zij kreeg de opdracht mede dankzij de extra aandacht voor omgevingscommunicatie en het voorkomen van bouwoverlast. Van Hattum en Blankevoort is binnen deze combinatie verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de verschillende kunstwerken en waterhuishoudkundige constructies, te weten: 35 bruggen, 13 plankieren, 16 gemalen, 33 windwatermolens, duikers en andere kleine waterbouwkundige objecten.

 

 

Met de omgeving

Combinatie Noordwaard is voor het project verantwoordelijk voor de bouwcommunicatie voor omwonenden. Zij informeert hen middels bijeenkomsten, nieuwsbrieven en een website.

 

Bekijk onderstaand de video:

 

Bewuste Bouwers

Combinatie Noordwaard is daarnaast aangesloten bij Bewuste Bouwers. Deze stichting streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector en professionalisering van omgevingsmanagement. Combinatie Noordwaard committeert zich aan de vijf pijlers van de door Bewuste Bouwers opgestelde gedragscode, te weten: verzorgd, milieu, sociaal, bewust en veilig.