HomeProjecten Ontpoldering Noordwaard

Ontpoldering Noordwaard

Werkendam

Het Nederlandse bodempeil daalt, terwijl het weer steeds extremer wordt. Dit vraagt om aanpassingen aan de waterveiligheid. Ontpoldering Noordwaard is onderdeel van het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Een groot deel van de Noordwaard wordt doorstroombaar, waardoor bij hoog water de waterstand bij Gorinchem 30 centimeter daalt.

Het Project

Nabij Werkendam is ontpoldering van de Noordwaard nodig om bij hoge waterstanden meer rivierwater veilig af te voeren. Door dijken deels af te graven ontstaan in- en uitstroomopeningen voor het doorstroomgebied, waardoor:

  • De waterstand bij Gorinchem daalt;
  • Hoog water zo ver mogelijk bovenstrooms van de Nieuwe Merwede wordt afgeleid;
  • Hoog water benedenstrooms zo westelijk mogelijk richting het Hollands Diep wordt afgevoerd;

Combinatie Noordwaard

De combinatie bestaat naast Van Hattum en Blankevoort uit Martens en Van Oord aannemingsbedrijf, Gebr. Van Kessel en Boskalis. Zij kreeg de opdracht mede dankzij de extra aandacht voor omgevingscommunicatie en het voorkomen van bouwoverlast. Van Hattum en Blankevoort is binnen deze combinatie verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de verschillende kunstwerken en waterhuishoudkundige constructies, te weten: 35 bruggen, 13 plankieren, 16 gemalen, 33 windwatermolens, duikers en andere kleine waterbouwkundige objecten.

 

 

Met de omgeving

Combinatie Noordwaard is voor het project verantwoordelijk voor de bouwcommunicatie voor omwonenden. Zij informeert hen middels bijeenkomsten, nieuwsbrieven en een website.

 

Bekijk onderstaand de video:

 

Bewuste Bouwers

Combinatie Noordwaard is daarnaast aangesloten bij Bewuste Bouwers. Deze stichting streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector en professionalisering van omgevingsmanagement. Combinatie Noordwaard committeert zich aan de vijf pijlers van de door Bewuste Bouwers opgestelde gedragscode, te weten: verzorgd, milieu, sociaal, bewust en veilig.

Feiten & cijfers

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

Bewonersinfodag Noordwaard

Actueel

De bewonersdag die op 14 april is gehouden in het toekomstig doorstroomgebied de Noordwaard is goed bezocht. De bewoners van...

Noordwaard officieel geopend

Actueel

Op maandag 12 oktober 2015 verrichtte minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de officiële...

13 juni - Dag van de Bouw

Actueel

Wat komt er kijken bij het bouwen van een brug, tunnel of aquaduct? Hoe zorgen wij dat Nederlanders droge voeten houden?...

+