Beheer

Van Hattum en Blankevoort voert het beheer van kunstwerken namens gemeenten en provincies in meerjarige contracten uit. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn om het areaal van de klant op een afgesproken prestatie te beheren. 

 

Hoe?

Dit doen we door zelf inspecties uit te voeren, meerjaren- en jaarplannen op te stellen, risicoanalyses uit te voeren en de uitvoering aan te sturen.

 

+