Water

Sinds 1831 is Van Hattum en Blankevoort betrokken geweest bij waterwerken over de hele wereld, variërend van het Panamakanaal tot grote havens in het Midden-Oosten en afzinktunnels in binnen- en buitenland. Het zit in onze genen. Al meer dan 185 jaar. Binnen Nederland hebben wij een bijdrage geleverd aan een groot aantal belangrijke infra-en waterwerken, zoals de Oosterscheldekering, de Zeelandbrug, de Maeslantkering. En dat doen we nog steeds, tot op de dag van vandaag werken we aan grote en kleinere waterbouwkundige werken. 

Inlaatkleppen Veessen

Specialist in waterwerk

In en rond het water verzorgen wij verschillende constructies. Zo ontwerpen, bouwen en onderhouden wij kades, steigers en remmingwerken in binnen- en buitenland. Daarnaast zijn we ook gespecialiseerd in verdedigings- en reguleringswerken zoals stuwen, sluizen, gemalen en dijkversterkingen.

 

Naar projecten Water

Projecten

Alle projecten
+