Zoeken
Zoutdam

Plaatsen pijlers zoutdam Selectieve Onttrekking

Inhijsen pijlers zoutdam succesvol!

In het weekend van 3 en 4 april 2024 hebben we met behulp van de Gulliver, een kraanschip uit de buitencategorie, twee enorme pijlers van 3000 ton per stuk succesvol geplaatst. De pijlers zijn vijf dagen eerder geplaatst vanwege de verwachte wind op de eerder geplande data. Het vervroegen van de hijsoperatie was mogelijk dankzij een zeer goede voorbereiding. 

Op zaterdagochtend 05:00 uur zijn we begonnen met de hijsoperatie, waarbij de goede voorbereiding resulteerde in een soepele en veilige uitvoering. Beide pijlers werden ruim binnen de gestelde tijd en exact volgens plan geplaatst, tot op de centimeter nauwkeurig en volledig vlak. Dit is een topprestatie waar we enorm trots op zijn! 

In het Binnenspuikanaal van het sluizencomplex IJmuiden bouwen we in opdracht van Rijkswaterstaat aan de grootste 'Zoutdam' ter wereld. Dit doen we in samenwerking met VSF, Vialis, Visser & Smit Hanab, Spie en Van den Herik. De dam voorkomt door selectieve onttrekking van zout water verdere verzilting van het Noordzeekanaal en achterland, en daarmee negatieve effecten op natuur, land- en tuinbouw, industrie en drinkwater.

Hierna wordt gestart met het ondergrouten van de pijlers, waarna vervolgens de bouwkuipen kunnen worden verwijderd. Zodra dit voltooid is, zal de bodembescherming worden aangebracht en zullen rond de zomer de wanden tussen de pijlers worden geplaatst.