Zoeken
20BE33~1.JPG

Waterveiligheid

wij zorgen voor droge voeten

191108 - 07.jpg

Binnenstedelijk bouwen

voor een leefbare woonomgeving

Kunstwerk Hoogwatergeul.jpg

Mobiliteit

wij houden Nederland bereikbaar

Energietransitie

Energie

wij werken aan energiezekerheid

RWZI Echten

Waterkwaliteit

wij zorgen voor schoon drinkwater

Bouwen met impact

Wij bouwen aan het Nederland van de toekomst. Gedreven door de uitdagingen van morgen zorgen we voor droge voeten, schoon (drink)water, energiezekerheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. Nu en voor alle generaties na ons.

Onze expertises

Mobiliteit

Wij bouwen aan de infrastructuur van Nederland voor een optimale bereikbaarheid. We bouwen nieuwe infrastructuur maar zijn ook volop bezig met de vervanging en renovatie van bestaande werken. We bouwen bruggen, tunnels, viaducten, onderdoorgangen, wegen en stationsgebieden.

Binnenstedelijk bouwen

Wij zijn de specialisten op het gebied van binnenstedelijk bouwen. We hebben hiervoor zelfs een eigen funderingsbedrijf. Wij bouwen aan complexe binnenstedelijke opdrachten met oog en zorg voor de omgeving en beperken overlast tot een minimum!

Waterveiligheid

Wij zorgen dat iedereen in Nederland droge voeten houdt met onze projecten op het gebied van waterveiligheid. We bouwen gemalen, sluizen, overloopgebieden, waterkeringen en dijken.

Energie

De energietransitie is in volle gang. Wij bouwen samen met partners aan energiezekerheid voor alle Nederlanders. We bouwen aan warmtenetten, hoogspanning- en middenspanningsstations en aan windparken.

Waterkwaliteit

Nederland is een echt waterland. En daar hoort schoon water bij. Wij bouwen aan de infrastructuur voor schoon (drink) water. We bouwen aan rioolwaterzuiveringen en de drinkwatervoorziening

VHBInfra Historie

Jubileummagazine

Al 190 jaar timmeren we aan de weg én aan dit land. Eén van de oudste bedrijven van dit land. Met een rijke historie waarin we vele indrukwekkende projecten hebben gemaakt. Gedreven, betrokken en technisch hoogstaand. Al generaties lang, vóór generaties. Natuurlijk laten we dit jubileumjaar niet zomaar voorbijgaan. In dit jaar delen we regelmatig de mooiste projecten in ons speciale jubileummagazine.