Zoeken
Meteren

Startsignaal bouw Zuidwestboog bij Meteren

Vandaag zijn we gestart met de bouw van een extra spoorboog bij Meteren. Wij bouwen deze spoorboog samen met Gebr. van Kessel en Martens en Van Oord in opdracht van ProRail, zodat goederentreinen langer kunnen rijden op de Betuweroute. Hiermee vangen we toekomstige groei van het treinverkeer op en ontlasten we het spoor op andere plekken. Op 26 juni is het startsignaal gegeven.

Starthandeling

In de schaduw van een windmolen op een weiland langs de A15 kwamen vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen samen. Onder begeleiding van de Zandtovenaar verrichtten bestuurders van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Van Hattum en Blankevoort en ProRail gezamenlijk de officiële starthandeling. In aanwezigheid van belanghebbenden en een aantal omwonenden werd officieel stilgestaan bij deze belangrijke mijlpaal. Daarmee is een lange periode van voorbereiding nu opgevolgd door de start van de bouw. Uiteindelijk wordt de boog in 2031 in gebruik genomen. 

“We zijn erg blij met deze oplossing waardoor goederentreinen meer gebruik kunnen maken van de Betuweroute en de route via Breda en Tilburg wordt ontlast. De bouw van deze aansluiting tussen de Betuweroute en de A2-corridor is een mega klus waar we de komende jaren met van Hattum en Blankevoort met veel energie en met oog voor de omgeving aan gaan werken”, volgens Dimitri Kruik, regiodirecteur bij ProRail. 

Heldere afspraken

Eerder al hebben de Gemeente West Betuwe en ProRail op 14 juni hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst zijn heldere afspraken gemaakt. Niet alleen over overleg en communicatie, maar ook over het gebruik van wegen en het beheer en onderhoud van de Markkade. “Het is tegelijkertijd een bevestiging van onze goede werkrelatie van de laatste jaren”, aldus Dimitri Kruik.

Stijlvol en veilig

Na de gunning zijn we gelijk gestart met de voorbereidingen. Daarbij is onder andere gekeken naar het ontwerp, de maakbaarheid en de veiligheid. Voor de boogconstructies en de pergolaburg is een stijlvol ontwerp gepresenteerd. Deze bruggen zorgen uiteindelijk voor de verbinding van de Betuweroute met het reguliere spoor. Kernwoorden voor de realisatie zijn dan ook samen stijlvol verbinden.

Planning

De realisatie van de Zuidwestboog is groot en complex project is. Het is daarom opgedeeld in verschillende fasen. We starten nu eerst met de zandophogingen. Daarna begint het civieltechnische gedeelte van het project. Dit omvat het voorbereidende werk om een deel van de Betuweroute te kunnen verleggen, het realiseren van twee betonnen bruggen over de Betuweroute en de A15 en een pergolabrug over het spoor Utrecht – Den Bosch. Daarna leggen we het spoor en de bovenleiding aan. Naar verwachting is de Zuidwestboog in 2031 gereed om in dienst te nemen.

PHS Meteren-Boxtel

De aanleg van de Zuidwestboog is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). “Dankzij de Zuidwestboog bij Meteren wordt de Betuweroute beter benut en maken we meer ruimte voor goederenvervoer, geeft plv. directeur Openbaar Vervoer en Spoor, Bonny Donders aan.  “Met deze nieuwe verbinding creëren we een robuuster, flexibeler en betrouwbaarder spoornet”.  Lees hier meer.