icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint

1 juni 2013 Dag van de Bouw

Op de Dag van de Bouw openen diverse bouwprojecten hun hekken voor het publiek. Een ideaal moment om met het hele gezin een kijkje in de keuken van grote bouwprojecten te nemen.

DvdB 2013

Diverse projecten van Van Hattum en Blankevoort zijn deze dag geopend en ook voor kinderen zijn er activiteiten georganiseerd. Een leuke mogelijkheid dus om met het hele gezin de projecten van dichtbij te bekijken. Alle projecten zijn gratis te bezoeken van 10.00 en 16.00 uur.

 

 

 

 

 

 

Combiplan Nijverdal (Nijverdal)
Ondertunneling dwars door het dorp

 

In Nijverdal loopt een drukke Rijksweg door het dorpscentrum. Dit leidt tot grote overlast en onveilige situaties. De weg wordt over een lengte van 6 kilometer gebundeld met de spoorbaan, over 500 meter ondertunnelt en 1000 meter verdiept aangelegd. Het oorspronkelijke idee voor de omlegging is jaren geleden bedacht door caféhouder Leo ten Brinke.
Veel huizen staan zeer dichtbij de bouwplaats. Mede hierdoor wordt er naast de veiligheid op de bouwplaats veel aandacht besteed aan veiligheid voor de omgeving. Alle veiligheidsregels worden 48 maal per jaar gecontroleerd.
Klik hier voor meer informatie.

 

 

Zuid Willemsvaart (Den Bosch)
Aanleg nieuw kanaal

 

De bouwcombinatie WillemsUnie legt in opdracht van Rijkswaterstaat een nieuw kanaal aan. Het gaat om een aftakking van Zuid-Willemsvaart. Na de omlegging kunnen grotere schepen - met maximaal drie lagen containers - door de Zuid-Willemsvaart naar de containerterminal in Veghel varen. Gevolg: minder vrachtverkeer op de weg, minder files en minder uitstoot van CO2 en fijnstof. Grote schepen hoeven na de omlegging niet meer door de binnenstad te varen. Openstaande bruggen met wachtende auto's behoren dan tot het verleden. De omlegging van de Zuid-Willemsvaart is op dit moment het grootste waterweg bouwproject in het land.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Julianasluis (Gouda)
Aanleg nieuwe sluis

 

De vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam wordt bij Gouda uitgebreid met een 2de sluis. Zo kan beroeps- en recreatievaart van elkaar gescheiden worden, wat veiliger is. Ook biedt de tweede sluis meer bedrijfszekerheid: als één sluis in storing of onderhoud is, kan de andere sluis worden gebruikt. De tweede sluis wordt breder en dieper dan de bestaande sluis.
Tijdens de werkzaamheden blijft de huidige sluis in werking. Het scheepvaart- en wegverkeer heeft gewoon doorgang, en ook de maatschappelijke voorzieningen blijven bereikbaar.
Speciale aandacht gaat uit naar het (behoud van het) monumentale bedieningsgebouw.

Klik hier voor meer informatie.

 

Haak om Leeuwarden (Leeuwarden)
Aanleg randweg


Leeuwarden werkt aan de verbetering van de bereikbaarheid. In opdracht van Rijkswaterstaat voert de combinatie De Heak Súd verschillende doorstroom bevorderende werkzaamheden uit. Doel is de bereikbaarheid van Leeuwarden te vergroten, reistijd in de spits te verkleinen en de leefbaarheid van omliggende woonwijken en dorpen te vergoten door het sluipverkeer weg te nemen. Het werk betreft 10 kilometer rijksweg en 23 kunstwerken.

Klik hier voor meer informatie.


Ontpoldering Noordwaard
(Werkendam)
Ruimte voor het water


Het Nederlandse bodempeil daalt, terwijl het weer steeds extremer wordt. Dit vraagt om aanpassingen aan de waterveiligheid. Ontpoldering Noordwaard is onderdeel van het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Een groot deel van de Noordwaard wordt doorstroombaar, waardoor bij hoog water de waterstand bij Gorinchem 30 centimeter daalt. Dit zorgt voor een grotere veiligheid voor inwoners. Om dit te bereiken is de aanleg gepland van verschillende kunstwerken en waterhuishoudkundige constructies. Het gaat dan onder andere om 35 bruggen, 16 gemalen en 33 windwatermolens.
Klik hier voor meer informatie.